Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Listopad 2013

Marcin Kołodziej

Kto był odkrywcą Ameryki?

Runiczny kamien z Kensington darmo.tifWedług oficjalnej nauki dzieje Ameryki Północnej zaczynają się wraz z „odkryciem” jej przez Krzysztofa Kolumba. Przed tym „wiekopomnym” wydarzeniem kontynent był jakby „wyprany” z historii. Nic bardziej mylnego! Dzieje tego lądu są pełne prehistorycznych zagadek, tajemnic, które łączą go z innymi kontynentami na długo przed rokiem 1492.

Dyfuzjoniści
kontra izolacjoniści
Kilka przypadków, które przytoczę, opierać się będzie na preferowanym przez zwolenników koncepcji dyfuzjonizmu założeniu, które – ujmując najprościej – dopuszcza kontakty przedstawicieli odmiennych kultur. Zdaniem izolacjonistów, a więc zwolenników doktryny zgoła odmiennej, w historii takie spotkania nie miały miejsca, przedstawiciele różnych kultur nie stykali się ze sobą. A jeśli nawet, to kontakty te nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami. Tak „różowo”, jak uważają uczeni obstający przy izolacjonizmie, jednak nie jest.

Inskrypcja z Grave Creek
Największy kopiec w Ameryce Północnej. zlokalizowany jest w Grave Creek (Ohio) i znaleziono w nim tabliczkę z piaskowca z semickim, jak początkowo przypuszczano, pismem. Epigraf I.J. Galagher ustaliła, że wyryty tekst zapisano w języku paleohebrajskim, stosowanym około 250 roku p.n.e., czyli mniej więcej w tym samym okresie, kiedy usypano kopiec. Z kolei D. Diringer zdołał pod koniec lat 60. XX wieku wyodrębnić z inskrypcji samogłoski staroiberyjskiego alfabetu. To z kolei umożliwiło Barry’emu
Fellowi sensowne przetłumaczenie: „Kopiec wzniesiony został dla Tasacha. Tę płytkę kazała wykonać królowa”. Badacze przypuszczają, że inskrypcję wyryli Iberowie bądź Rzymianie posługujący się językiem południowoiberyjskim.
Runiczny kamień wikingów z Minnesoty
O tym, że wojowniczy mieszkańcy północnej Europy docierali do Ameryki, wiadomo. Runiczny kamień z Kensington (Minnesota) jest kolejnym potwierdzeniem międzykontynentalnych podróży żeglarzy ze Starego Świata na lata przed Kolumbem. „W wyprawie wojennej na zachód od Vinlandii bierze udział ośmiu Gotów i 23 mieszkańców północy. Dzień marszu na północ od tego kamienia założyliśmy dwa obozowiska. (…) Dziesięciu ludzi na morzu dogląda naszych statków 14 dni drogi od tego miejsca. Roku pańskiego 1362” – tak mniej więcej według inżyniera Richarda Nielsena brzmi przekład tekstu wyrytego na ważącej 90 kg kamiennej steli, którą u schyłku XIX wieku na swoim polu w Kensington znalazł Olaf Ohmann. Zapisano go w średniowiecznej odmianie języka szwedzkiego. Za autentycznością steli przemawia obecność bruzd na jej powierzchni, co badaczom pozwoliło określić, że tekst powstał na kilka stuleci przed skolonizowaniem przez Europejczyków Minnesoty. Poza tym słownictwo wykorzystane na kamieniu odpowiadało alfabetowi używanemu w średniowieczu.

(...)Więcej przeczytasz w numerze Listopad 2013

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.