Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Grudzień 2012

Tymoteusz Onyszkiewicz Tymoteusz Onyszkiewicz

Stworzenie człowieka

Adam i Ewa Albrecht Durer 1507Pierwszy archont zobaczył dziewicę, która stała razem z Adamem, i objawiła się w niej Epinoia światłości życia, on zaś Jaldabaoth przepełniony był niewiedzą.  Apokryf Jana

 Gnostycki Apokryf Jana, podobnie jak gnostycka Ewangelia Judasza napisane zostały w języku greckim w II wieku n.e., a ich koptyjskie tłumaczenia pochodzą przypuszczalnie z początków IV wieku n.e. W treść obu tych tekstów wkomponowany został opis złożonego aktu stworzenia – rozpoczynając od bytów duchowych, będących myślami Boga, a zarazem ideami powstającego transcendentnego świata Pleromy, aż po uformowanie przez Demiurga świata materialnego i „umieszczenie” w nim człowieka. Analogiczne opisy kreacji Pleromy i kosmosu służyły starożytnym myślicielom gnostyckim do przedstawienia miejsca człowieka w świecie i roli, jaką w nim odgrywa. Postać Judasza, jego relacje z Jezusem i poszukiwanie przez Iskariotę „Pokolenia Światłości” – zdarzenia, które budują dramaturgię Ewangelii Judasza – są metaforą drogi zbawienia.

Stworzenie świata w Apokryfie Jana

(...)Więcej przeczytasz w numerze Grudzień 2012

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.