Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

William Branham

William Branham

Miniony wiek obfitował w liczne osobowości aspirujące do miana proroków czasów końca. Adwentystka Ellen G. White, prekursor ruchów badackich Charles T. Russell, faktyczny założyciel organizacji o nazwie Świadkowie Jehowy Joseph F. Rutherford – to tylko ważniejsi spośród ich grona. Szczególne miejsce w tej grupie zajmuje nieco już zapomniany kaznodzieja William M. Branham.

Wgłębiając się w życiorys tej niezwykłej postaci odkryjemy bowiem, że jego posłudze towarzyszyło szereg niezwykłych zjawisk, które do dziś nie znajdują racjonalnego wyjaśnienia.

Ku nawróceniu

Branham przyszedł na świat 6 kwiet- nia 1909 roku w ubogiej rodzinie na wschodzie stanu Kentucky. Jego dzieciństwo i młodzieńcze lata upłynęły pod znakiem nędzy i alkoholizmu rodziców. Sytuacja ta nie stwarzała korzystnego klimatu dla duchowego rozwoju młodzieńca. Trauma dorastania w takich warunkach odcisnęła wyraźny ślad na jego psychice, czemu zresztą wielokrotnie dawał wyraz w swoich późniejszych kazaniach. Pomimo nominalnej przynależności do Kościoła katolickiego rodzice nie przywiązywali większej wagi do religijnej formacji zarówno młodego Williama, jak i dziewięciorga jego rodzeństwa. W świetle świadectwa samego Branhama aż do dwudziestego roku życia nie tylko pozostawał poza jakąkolwiek wspólnotą religijną, ale też jego znajomość Biblii była co najwyżej symboliczna.

Nic zatem nie wskazywało na późniejszą bujną karierę specyficznego ewangelizatora. Branham utrzymywał jednak, że już w wieku zaledwie kilku lat po raz pierwszy usłyszał nadprzyrodzone głosy, które miały mu towarzyszyć również później. Przejawiały się m.in. w postaci odgłosów porównywanych do szumu wiatru, z których dało się niekiedy wyłuskać pojedyncze słowa bądź też całe zdania. Przekaz nadprzyrodzonych bytów z reguły koncentrował się na nakazie wstrzemięźliwości od alkoholu oraz innych używek, stanowiąc równocześnie zapowiedź bliżej nieskonkretyzowanego „dzieła”, jakie Branham miał wykonać już jako dojrzały mężczyzna. Jak sam wspominał, w wieku dwudziestu lat doznał wizji świetlistego krzyża, które to zjawisko dostrzegł w stodole swego ojca. Głęboko poruszony niezwykłością wydarzenia porzucił pracę poganiacza bydła oraz przestał uprawiać boks (odnosił na tym polu liczne sukcesy). Niebawem przyłączył się do jednej z lokalnych wspólnot baptystycznych w Jeffersonville (stan Indiana). Prędko doceniono tam jego neoficką gorliwość i przydzielono funkcję pomocnika miejscowego pastora.

Jan Chrzciciel XX wieku?

Zwolennicy Branhama jako symboliczny początek jego działalności zwykli wskazywać 11 czerwca 1933 roku, kiedy to podczas udzielania chrztu w nurtach rzeki Ohio miało miejsce wydarzenie wykraczające poza sferę zjawisk naturalnych. Według relacji świadków podczas uroczystości na niebie pojawiło się oślepiające światło, które następnie skierowało się nad kaznodzieję. Równocześnie dało się słyszeć głos określający Branhama jako odpowiednika Jana Chrzciciela, którego działalność poprzedzi drugie przyjście Chrystusa. Bez względu na stopień autentyczności tej relacji pewne jest, że jeszcze w tym samym roku poróżnił się on z pastorem wzmiankowanego zboru i niebawem samodzielnie zajął się nawracaniem innych. Branham okazał się na tyle przekonującym mówcą, że jego wystąpienia zapewniały mu liczne audytorium.

Artykuły z tej kategorii

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.