Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Seksualność tantryczna i jedność przeciwieństw w psychologii C.G. Junga

Seksualność tantryczna i jedność przeciwieństw w psychologii C.G. Junga

Energia, którą zwykle określa się mianem seksualnej, a idąc tropem psychologii analitycznej C.G. Junga energii libido, to w myśli tantrycznej ta sama energia, która odpowiedzialna jest za nieprzerwany ciąg kosmicznych wariacji, jakie mają miejsce wśród galaktyk, gwiazd i planet. Ene

Energia, którą zwykle określa się mianem seksualnej, a idąc tropem psychologii analitycznej C.G. Junga energii libido, to w myśli tantrycznej ta sama energia, która odpowiedzialna jest za nieprzerwany ciąg kosmicznych wariacji, jakie mają miejsce wśród galaktyk, gwiazd i planet.

Energia seksualna jest zatem swoistą panenergią, zamkniętą w mikrokosmosie ludzkiego ciała i ludzkiego psyche.

Śakti i Śiwa, anima i animus

W tantrycznym przekazie energia libido utożsamiana jest z kosmiczną energią życia, która w obrębie ludzkiego ciała, a także w obrębie organizmów zwierząt, dostrzeżona i scharakteryzowana zostaje jako energia seksualna. Energia ta w hinduizmie przybiera symboliczną postać bogini Śakti. Śakti, małżonka Śiwy, będąca personifikacją energii wszechświata, a w tym i energii libido, pełni kluczową rolę tak w hinduistycznym, jak i pośrednio (wciela się w żeńską naturę Buddy) w buddyjskim tantryzmie. Bogini ta występuje w pięciu podstawowych wcieleniach: jako przepełniona miłością Parwati, jako niszczycielska wojowniczka Durga, jako mroczna pani wieczności Kali, jako mądra i łagodna Uma i jako władczyni tantrycznego wtajemniczenia – Kundalini.

W psychologii C.G. Junga, Kundalini Śakti reprezentuje archetyp animy. Jest to archetypowe wyobrażenie kobiecości, które poprzez archetyp matki, połączony z archetypem życia, prowadzi do pojęcia „energii życiowej”. Archetyp animy, podobnie jak naturę Śakti, cechuje silna dwubiegunowość. Oba te pierwiastki – anima i Śakti – łączą w sobie cechy przeciwstawne. Cechy skrajne, cechy pozytywne i negatywne, jak: czystość i rozpusta, łagodność i okrucieństwo, mądrość i ślepy szał, promienność i mrok, znajdują w animie oraz w Śakti miejsce koniunkcji.

W psychologii analitycznej C.G. Junga anima występuje w świadomości często pod postacią węża. Pojawienie się tego archetypu i jego symbolicznego obrazu w psyche jest wezwaniem dobiegającym z głębi nieświadomości. Wezwanie to stanowi sygnał mówiący o potrzebie wprowadzenia wewnętrznej równowagi i ma na celu pozbycie się wszelkich neurotycznych zaburzeń. Pojawienie się animy, a więc i poruszenie bogini Kundalini, która pod postacią węża uosabiającego energię seksualną, energię kundalini, oczekuje w umyśle na swą aktywność, to wezwanie do wyzwolenia. W przypadku psychologii Junga będzie ono wypełnionym procesem indywiduacji, w przypadku tantryzmu będzie to moksza lub buddyjska nirwana. W obu tych intelektualnych ścieżkach celem, czyli tym co stanowi wyzwolenie, będzie odkrycie czystej jaźni. Odkrycie to jest w swej istocie skonstruowaniem jaźni na nowo, odbudowaniem jej jedności poprzez połączenie, czyli syzygię dwóch ostatecznych przeciwieństw.

Kundalini Śakti dzięki posiadanej dwubiegunowości staje się łącznikiem między tym co duchowe, a tym co cielesne. Bogini ta, w swym energetycznym jądrze, niczym w piecu alchemicznym, łączy dwa przeciwieństwa – transcendentną moc ducha i immanentną, biologiczną moc energii seksualnej. Kundalini Śakti, razem ze swym małżonkiem Śiwą, są w tantrycznym hinduizmie symbolami wyzwolenia z materialnego świata. W psychologii analitycznej bogini Śakti, podobnie jak gnostycka Sophia czy kabalistyczna Szechina, jest symbolem animy. Śiwa, podobnie jak alchemiczny Merkuriusz, jest symbolem męskiego pierwiastka – animusa.

Akt seksualny, jako zjednoczenie przeciwieństw

Seksualne zbliżenie Śakti z Śiwą, podobnie jak w tantrycznym buddyzmie seksualne zespolenie buddy Samantabhadry ze swym żeńskim aspektem, symbolizuje zjednoczenie przeciwieństw, którego owocem jest uwolnienie jaźni z wszelkich szkodliwych naleciałości umysłu. W tantryzmie proces wyzwolenia dokonuje się za sprawą przechodzenia przez kolejne etapy wtajemniczenia,

Artykuły z tej kategorii

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.