Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Fenomen radiestezji

Fenomen radiestezji

w promieniowania naturalnego o różniących się częstotliwościach, że zawsze znajdzie się taka, do której jedno lub kilka z tej wykorzystywanej rzeszy wahadeł częstotliwościowo się dostroi? Musiałyby to być energie o zmienności harmonicznej i występować w każdym miejscu kuli ziemskiej. Odrzuciłem taki pogląd i założyłem – jak się później okazało słusznie – że odpowiedzialnym za ruch wahadła jest jeden rodzaj promieniowania, którego właściwości zacząłem poszukiwać.

Dla wielu osób pojęcia „nauka” i „radiestezja” stoją w sprzeczności. Pan stara się wyjaśnić zjawiska radiestezyjne w sposób naukowy…

– Wychodząc z czysto naukowego punktu widzenia i kierując się wyłącznie prawami fizyki, poprzez człowieka, pomiędzy otaczającym nas nieznanym polem a wahadłem, musi zachodzić jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Wahadło jest mechanicznym układem drgającym o ruchu harmonicznym i aby mogło się poruszać ruchem niegasnącym, musi być pobudzane siłą również o zmienności periodycznej. Pomiędzy obu częstotliwościami – wymuszającego pola i własną wahadła – musi zachodzić coś w rodzaju synchronizacji, inaczej wahadło się nie ruszy. Skoro tak, to zmieniając częstotliwość własną wahadła, powinno się zauważyć lepsze lub gorsze jego dostrojenie do częstotliwości pola, a to powinno się objawiać zmianą kształtu kreślonych w przestrzeni figur. Jak się okazało, aby to sprawdzić, wahadło musi charakteryzować się dużą stałością częstotliwości własnej i możliwością wprowadzania bardzo małych zmian tej częstotliwości w sposób kontrolowany. Zwykłe wahadło – ciężarek na nitce – tego nie umożliwia. Posługując się specjalnej konstrukcji wahadłem, stwierdziłem, że promieniowanie, które wprowadza w ruch harmoniczny wahadło trzymane palcami przez człowieka jest pochodzenia kosmicznego. Dochodzi ono do powierzchni ziemi w okolicach biegunów magnetycznych i tworzy – zarówno nad powierzchnią ziemi, jak i w jej wnętrzu – rozkłady fal stojących o obwiedni sinusoidy, co oznacza, że są takie miejsca w przestrzeni, w których natężenie pola jest maksymalne, i takie, w których jest ono równe zeru. Interesując się od lat rzetelnymi badaniami fenomenu radiestezji, nigdzie nie spotkałem się z takim podejściem, aby ktoś zmieniając częstotliwość własną wahadła, usiłował dostroić ją do częstotliwości pola inicjującego jego ruch.

Promieniowanie kosmiczne wpływa na wahadło poprzez wrażliwość na nie organizmu człowieka?

– Właśnie tak. Od najdawniejszych czasów ludzkość usiłuje wyjaśnić fenomen radiestezji, określić cechy charakterystyczne naturalnego promieniowania, które poprzez człowieka powoduje ruch wahadła, a także poruszanie się różdżki. Problem polega na tym, że jest ono bardzo słabe i lokalnie – tradycyjnymi metodami stosowanymi w technice pomiarowej pól elektromagnetycznych – niemierzalne. Nie oznacza to wcale, że nie jest nam znane. Od wielu lat jest obserwowane przez anteny paraboliczne dużych rozmiarów, tylko nie kojarzymy go z wpływem na nasz organizm, a przez to i na trzymane w ręku wahadełko. Jeśli jest jakakolwiek szansa wyjaśnienia tego zjawiska, to tylko poprzez wykorzystanie fenomenalnej wrażliwości samego człowieka na to promieniowanie. Pod warunkiem jednak, że będzie on wyposażony w wahadło, którego ruchy są odzwierciedleniem pewnych charakterystycznych właściwości badanego pola. Zwykłe wahadło – ciężarek zawieszony na nitce – tego nie umożliwia, a usiłowanie prowadzenia badań naukowych takim wahadłem, a tym bardziej różdżką, jest nieporozumieniem i mija się z celem.

Podstawowym zarzutem stawianym przez naukę doświadczeniom z wykorzystaniem wahadła jest ich subiektywizm i brak powtarzalności. Co Pan na to?

– Według mojej aktualnej wiedzy w doświadcze

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.