Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Fenomen radiestezji

Fenomen radiestezji

niach z wahadłem nie ma czegoś takiego jak subiektywizm – zwykłe wahadełko podlega takim samym prawom fizyki, jak moje wahadło o specjalnej konstrukcji (wyjaśniam ją w artykule – który zamieścimy w następnym numerze – przyp. red.). Nie znając przyczyn każdorazowo innego zachowania wahadła w tych samych warunkach, wymyślono termin „subiektywizm”. Natomiast brak powtarzalności rezultatów badań wynika ze specyfiki otaczającego pola oraz małej stałości częstotliwości własnej wahadła. Promieniowanie odpowiedzialne za ruch wahadła tworzy nad powierzchnią ziemi stały rozkład fal stojących o obwiedni sinusoidy i niewielka – nawet kilkunastomilimetrowa – zmiana położenia wahadła w przestrzeni powoduje dość radykalną zmianę kształtu jego ruchu. Powtarzalność wyników doświadczeń można uzyskać jedynie wahadłem o dużej stałości częstotliwości własnego ruchu.

W radiestezji mówi się o promieniowaniu nie tylko przedmiotów materialnych, ale i ich kształtów. Potwierdza Pan czy zaprzecza?

– Zaprzeczam. Przedmioty materialne nie emitują żadnego pierwotnego promieniowania. Perpetuum mobile przecież nie istnieje. Nie ma urządzenia, które wytwarzałoby promieniowanie nie pobierając energii. Są pierwiastki promieniotwórcze, ale ich promieniowanie zachodzi kosztem utraty ich masy. Atomy promieniują, zmieniając poziomy energetyczne, tylko że odbywa się to zawsze kosztem jakiejś energii zewnętrznej. Anteny nadawcze promieniują tylko wtedy, kiedy dostarczona jest do nich energia z nadajnika. Przedmioty, owszem, promieniują energię świetlną, bo przecież je widzimy, ale jest to energia wtórna, odbita – zgasimy światło i przestajemy je widzieć. Oddziaływanie przedmiotów, ich masy i kształtu na pierwotny ruch wahadełka jest moim zdaniem zupełnie inne niż uważa się w radiestezji.

To znaczy?

– Jak już powiedziałem, promieniowanie wymuszające ruch wahadła tworzy nad powierzchnią ziemi stały rozkład fal stojących, co oznacza, że w niektórych miejscach w przestrzeni natężenie pola jest maksymalne, a w innych równe zeru. Potrafię ten rozkład pola wyznaczyć swoim wahadłem. Będzie on jednak wyznaczony w określonych warunkach otoczenia. Jeśli na przykład wyznaczę go w mieszkaniu, to zrobię to w obecności mebli, przedmiotów stojących na szafkach, ścian pokoju, wszystkiego, co znajduje się w pobliżu miejsca pomiarów. Jeśli jednak cokolwiek w tym otoczeniu zmienię, np. przesunę wazon z kwiatami i wodą w środku, to wyznaczony wcześniej rozkład pola minimalnie się zmieni. W nieco innych miejscach wystąpią maksima i minima pola. Radiesteta, trzymając swoje wahadełko w dowolnym miejscu, zauważy jakiś kształt jego ruchu. Jeśli teraz postawi pod trzymanym w tym samym miejscu wahadełkiem jakikolwiek przedmiot, np. kubek z herbatą, to zmieni rozkład pola w otoczeniu kubka oraz w sąsiedztwie wahadła, co objawi się zmianą jego ruchu. Jeśli usuniemy kubek, ruch wahadełka powróci do stanu pierwotnego. Stopień deformacji pola zależy oczywiście od masy przedmiotu, rodzaju materiału, z którego jest on wykonany, a także od jego kształtu. Pole zmieni się inaczej, gdy umieścimy w nim kulę, a inaczej, gdy bryłę w kształcie sześcianu.

Czy promieniowanie wymuszające ruch wahadła można zmierzyć?

– Paradoks polega na tym, że promieniowanie, które jest odpowiedzialne za zjawiska radiestezyjne na ziemi jest od dawna znane. Jest to monochromatyczne promieniowanie neutralnego wodoru, dochodzące z kosmosu do powierzchni Ziemi i tworzące w jej sąsiedztwie rozkłady fal stojących. Cała dziedzina radioastronomii rozwinęła się w oparciu o to promieniowanie. Jest ono odbierane z przestrzeni kosmicznej przez duże paraboliczne anteny o średnicach 20–30 m, o bardzo dużym zysku energetycznym i wzmacniane przez odbiorniki mikrofalowe o bardzo dużej czułośc

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.