Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Zagłada Sodomy

Biblia mówi o Sodomie i Gomorze jako miastach nieprawości, które Bóg zniszczył swym gniewem. Według najnowszej hipotezy zagładą na te miasta sprowadził nie gniew boży, lecz jakiś obiekt z kosmosu.   Najstarszym i głównym źródłem informacji o Sodomie i Gomorze jest Ksiąga Ro

Biblia mówi o Sodomie i Gomorze jako miastach nieprawości, które Bóg zniszczył swym gniewem. Według najnowszej hipotezy zagładą na te miasta sprowadził nie gniew boży, lecz jakiś obiekt z kosmosu.

 

Najstarszym i głównym źródłem informacji o Sodomie i Gomorze jest Ksiąga Rodzaju, zawarta w Biblii i Torze. Przekaz ten mówi, że mieszkańcy Sodomy i Gomory dopuszczali się wszelakich przewinień wobec Boga. Bóg postanowił więc nałożyć na te miasta karą ostateczną – zniszczyć je wraz ze wszystkimi mieszkańcami.            

Abraham, dowiedziawszy się o bożym planie, błagał Jahwe, aby przebaczył grzesznikom. Bóg w swej mądrości przekazał patriarsze Izraela, że miasto ocaleje, jeśli znajdzie on w Sodomie dziesięciu sprawiedliwych. Misja Abrahama okazała się nieudana, Bóg więc okazał swój gniew, ocaliwszy tylko Lota i jego rodziną. Jak mówi Biblia: Pan spuścił na Sodomą i Gomorą deszcz siarki i ognia. Skutek? ...zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi.

Wielu badaczy próbowało znaleźć naukowe wyjaśnienie zagłady, która zrównała z ziemią biblijne i przysłowiowe już centra nieprawości. Według dr. Wernera Kellera, do kataklizmu doszło w wyniku ruchów skorupy ziemskiej w rejonie wielkiego uskoku tektonicznego, przebiegającego pod Morzem Martwym. W tym miejscu nastąpiło potężne trzęsienie ziemi, któremu towarzyszyły eksplozje uwolnionych złóż gazów oraz siarki. Mieszanina tych substancji dostała sią do atmosfery, po czym opadła na zrujnowane trzęsieniem ziemi miasta jako palący „kwaśny deszcz”. Inne wyjaśnienie zagłady Sodomy i Gomory zaproponował dr Revell Philips. Jego zdaniem za katastrofą stała erupcja jakiegoś wulkanu.

Z kolei dr Philip Hammond, archeolog z uniwersytetu Yale, oraz geolog dr Frederick Clapp założyli, że do zniszczenia biblijnych miast doszło w wyniku zapłonu gazów skoncentrowanych w tym regionie, co potwierdzać mają do dziś wystąpujące tam jeziorka naturalnego asfaltu.

Najnowsza hipoteza próbująca wyjaśnić przyczyną zagłady Sodomy i Gomory jest dziełem dwóch ekspertów w dziedzinie techniki rakietowej: dr. Alana Bonda i dr. Marka Hempsella. Badacze ci twierdzą, że odkryli, iż pradawny artefakt z Niniwy opisuje właśnie zagładą Sodomy i Gomory. Według tego źródła, obydwa biblijne miasta zostały zniszczone w wyniku uderzenia w Ziemią asteroidy. Do katastrofy miało dojść ok. 5 tys. lat temu.

Biblia mówi, że to Bóg zniszczył Sodomą i Gomorą. Opublikowane w kwietniu 2008 r. wyniki analiz treści babilońskiej tabliczki dowodzą, że biblijny gniew boży był kosmicznego pochodzenia.

Na nowo przebadana tabliczka, zwana planisferą, powstała ok. 700 r. p.n.e. i jest kopią starszych zapisków. Dokument ten znalazł w XIX stuleciu brytyjski archeolog Henry

Layard w ruinach biblioteki Pałacu Królewskiego w Niniwie.

Według Bonda i Hempsella, zapiski na tabliczce mówią o upadku jakiegoś obiektu z kosmosu. Katastrofa miała wyzwolić energią równą tysiącowi ton trotylu, pustosząc teren o powierzchni miliona kilometrów kwadratowych. Zginąły wówczas tysiące ludzi, a wielkie miasta Sodoma i Gomora zostały obrócone w ruiną.

Analizy komputerowe planisfery wykazały, że umieszczone na niej znaki, sporządzone przez anonimowego sumeryjskiego astronoma, informują o sytuacji na niebie, która miała miejsce 29 czerwca 3123 r. p.n.e. Na połowie tabliczki zarejestrowano pozycją planet, a na drugiej jej części – ruch obiektu przelatującego po niebie. W opinii Bonda i Hempsella analiza poruszania się znanych nauce asteroid wskazuje, że w czasach starożytnych jedna z nich znalazła się na kursie kolizyjnym z Ziemią i wdarła się w atmosferą. Trajektoria lotu aste

Artykuły z tej kategorii

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.