Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Świadomy sen

Skutecznym narzędziem do wywoływania intuicyjnych snów oraz zjawisk snu świadomego (LD/OBE) są nagrania. Ze świadomym śnieniem osobiście mam do czynienia od 20 lat. W 1995 r. napisałem na ten temat pierwszą w Polsce książkę pt. ONEIRONAUTYKA – Sztuka Świadomego Snu (dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.adambytof.pl).

 

Od kilkunastu lat prowadzę także warsztaty temu poświecone. Uczę zasad i technik pracy z umysłem, prowadzących do doświadczenia tego stanu świadomości. Większość ludzi po raz pierwszy świadomie śniąc, opisuje to jako niesamowite, bardzo niezwykłe, przyjemne i satysfakcjonujące przeżycie. Niektórzy porównują je z odczuciami po zażyciu silnych substancji halucynogennych. Moim zdaniem świadomy sen jest doświadczeniem o wiele wyższego rzędu, daje większe możliwościami doznań ekstatycznych, związanych z przeżywaniem wolności, która poza osobowością – ego, jest przecież właściwością naszego najgłębszego, prawdziwego Ja. Świadomy sen jest bardziej naturalnym i jednocześnie głębszym doświadczeniem. Myślę, że jest to jeden z powodów, dla których buddyjscy lamowe z Tybetu uczynili go jedną ze swoich praktyk duchowych.

My, Europejczycy, korzystamy z doświadczeń innych kultur. Wypracowujemy także swoje własne, odpowiednie techniki i metody pracy z umysłem i świadomością, które często okazują się skuteczniejsze, ponieważ wypływają z naszej kultury. Osadzone są w europejskim sposobie myślenia. C.G. Jung bardzo mocno podkreślał potrzebę wypracowania tego rodzaju technik psychologicznych przez samych Europejczyków i z takim podejściem w pełni się zgadzam. Nie wierzył w skuteczność psychologicznych metod „żywcem” importowanych ze Wschodu. W wyniku wielu badań przeprowadzonych w laboratoriach w USA i Europie Zachodniej okazało się, że świadome śnienie występuje głównie w czasie fazy REM (szybkie ruchy gałek ocznych) oraz może być wywoływane przy pomocy bodźców zewnętrznych. Od setek lat korzystali z tego także lamowie tybetańscy zgromadzeni w klasztorach. Kiedy jeden z nich spał, drugi obserwował go podczas snu. W chwili, gdy śpiący wchodził w fazę REM, co można rozpoznać obserwując ruch gałek ocznych i oddech, czuwający szeptał mu do ucha słowa: „to jest sen”. Mózg śniącego odbierał ten komunikat i w umyśle pojawiała się myśl, że to, co właśnie widzi, jest snem. Zwykły sen przekształcał się w sen świadomy.

Pomoc drugiego człowieka można zastąpić odpowiednią technologią. Obecnie w USA i w Polsce produkowane są urządzenia, które monitorują ruch gałek ocznych i sterują komputerem emitującym odpowiednie bodźce świetlne lub dźwiękowe. Ich cena nie jest bardzo wysoka, więc znajdują wielu nabywców. Osobiście eksperymentuję głównie z nagraniami, które prowadzą do świadomego śnienia również pod kątem „programowania” podświadomości. Zawierają one element personalizacji w postaci imienia słuchacza. Mózg podczas snu zakłada na zmysły filtry, które odcinają go od większości bodźców ze świata zewnętrznego. Dzięki temu może spokojnie spać, nie budząc się co chwilę. Imię śniącego jest bodźcem, który nie jest filtrowany i przedostaje się łatwo do śniącego mózgu. Fraza „Adam… to jest sen” jest skuteczniejsza niż samo stwierdzenie „to jest sen”. Tego rodzaju nagrania są częścią całego programu ćwiczeń na CD pt. Magia Snu 2. Oprócz nagrań oddziałujących na śniącego, w skład programu wchodzą nagrania transowe, które „programują” podświadomość na wywołanie świadomego śnienia. Najważniejszym elementem w uzyskiwaniu tego doświadczenia jest pamięć oraz motywacja osadzona bardzo mocno w systemie wartości praktykującego. Prosta fascynacja może być jeden – dwa razy znakomitym „paliwem”

Artykuły z tej kategorii

seminarium 2019
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.