Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

8/2019 Czwarty wymiar
Grażyny Fosar i Franza Bludorfa

Przeprogramowanie mózgu

Poniżej zamieszczamy fragmenty książki Grażyny Fosar i Franza Bludorfa pt. NIKT nam nie odda PRZYSZŁOŚCI, która ukazała się nakładem Wydawnictwa PULSAR.   Przeprogramowanie mózgu Jak to możliwe, aby w człowieku zainstalować drugą strukturę osobowości, całkowicie sterowaln

hnik potwierdza as polskiego wywiadu Marian Zacharski. Został on zdekonspirowany na początku lat osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych i skazany na dożywocie. Cztery lata później wraz z trzema innymi agentami z państw Układu Warszawskiego był wymieniony na 25 amerykańskich agentów, którzy przebywali w więzieniach w Polsce i NRD. Wymiana odbyła się na słynnym „moście szpiegów” Glienicker Brücke, łączącym Berlin z Poczdamem.

Marian Zacharski przypomina sobie, że podczas wymiany z bardzo tajemniczych powodów doszło do opóźnienia całej akcji. Ochroniarze towarzyszący czterem agentom w aucie nie mogli wykonywać nawet najprostszych czynności, takich jak zdjęcie kajdanków czy otwarcie drzwi samochodu, dopóki odpowiedni rozkaz nie został powtórzony trzykrotnie.

Kiedy szuka się w aktach CIA technik dotyczących projektu MKULTRA, rzeczywiście się je znajduje. Jest tam wskazany podprojekt 68 (sygnatura akt 0000017468), dotyczący „efektu powtarzania sygnałów werbalnych dotyczących zachowania człowieka”.

 

Geny pamięci

i kasowanie pamięci

Należy założyć, że opisane w tym rozdziale ekstremalne metody manipulowania osobowością w ostatnich dziesięcioleciach stały się jeszcze bardziej wyrafinowane. Obecnie nie stosuje się już hipnozy czy implantów w celu wymazania pamięci. Zamiast tego do akcji wkracza tak zwany mikser – psychika, genetyka i postrzeganie, które wzajemnie na siebie oddziałują. W proces ten można dodatkowo ingerować, na przykład za pomocą fal o określonej częstotliwości, a więc niejako przez tylne drzwi.

Pamięć i mechanizmy zapisywania w niej bądź zapominania są funkcją psychiki. To, że można wywierać na nie wpływ, jest oczywiste. Na tym opiera się choćby skuteczność hipnozy. Psychikę człowieka można silnie zmienić już przez samo tylko słuchanie słów. To, że zewnętrzne pole elektromagnetyczne może zmienić pamięć człowieka, udowodnili wiele lat temu Igor Smirnow i jego żona Jelena Rusałkina swoją metodą psychokorekty.

O wiele bardziej subtelna jest jednak ingerencja przez inne tylne drzwi – genetykę.

Wiemy już, że organizm potrafi celowo włączać i wyłączać określone geny. Ta dziedzina nauki nazywana jest epigenetyką. Zupełnie nowe są jednak wnioski badawcze naukowców amerykańskich, dotyczące sterowania ludzkim mózgiem za pośrednictwem genów, włącznie z kasowaniem pamięci.

Przy konsolidacji wspomnień w mózgu odczytywane są nici DNA i informacje są przenoszone na matrycowy (informacyjny) RNA.

Są dwa geny, które wpływają na pamięć. Jeden odpowiedzialny jest za syntezę enzymu – fosfatazy białkowej 1 (PP1), która kasuje treść pamięci w mózgu. Natomiast gen reelin steruje połączeniami komórek nerwowych w neuronowych układach scalonych w hipokampie, dzięki czemu dba o zapamiętywanie wspomnień.

Poprzez iniekcję chemicznej substancji 5-aza-dezoksycytydyny naukowcy mogli wyłączyć gen reelin i jednocześnie aktywować gen o nazwie fosfataza białkowa 1. W taki sposób u zwierząt laboratoryjnych skasowano wspomnienie traumatycznego przeżycia (elektrowstrząsu). Co ciekawe, zachowane zostały wspomnienia wydarzeń pozytywnych. A zatem nie było to totalne pranie mózgu.

Naukowcy mają nadzieję, że tego rodzaju „lekarstwa kasujące pamięć” będzie można w przyszłości zastosować u ludzi w celach terapeutycznych. Psychoterapia na receptę. Taka perspektywa wygląda nawet optymistycznie. Któż nie chciałby się uwolnić w tak prosty sposób od traumatycznych wspomnień?

Niemniej jest to oczywiście pewna forma prania mózgu, podobnie jak psychokorekta Smirnowa.

Załóżmy, że dziecko bada z ciekawością kuchnię w swoim rodzinnym domu i dotyka gorącej płyty. Jest to bardzo bolesne doświadczenie, które może na zawsze zapisać się w j

Artykuły z tej kategorii

8/2019
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.