Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Tropy spoza biblii

Dla badaczy dziejów Jezusa największym problemem pozostaje fakt, że niemal wszystko, co o nim wiemy, pochodzi ze źródeł religijnych. Przede wszystkim z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, które powstawały kilkadziesiąt lat po jego śmierci. Są to wielokrotnie redagowane zapisy przekazów ustnych, wybrane w celu ujednolicenia postaci Jezusa oraz jego przesłania.

Nie łatwo jest dotrzeć do Jezusa jako człowieka, który żył w konkretnym momencie dziejów. Ewangelie nie mogą być traktowane jako kroniki historyczne. Pisano je w zupełnie innych celach, świadomie rezygnując z realnego na rzecz mitycznego, wyidealizowanego wizerunku. Są to zatem dzieła hagiograficzne, spełniające również rolę religijnej oraz politycznej propagandy, tak istotnej dla dopiero co tworzącego się wówczas Kościoła.

O dziejach Jezusa jako postaci historycznej nie da się więc zbyt wiele powiedzieć. On sam nie pozostawił po sobie ani jednego zapisanego słowa. Źródła świeckie niemal go nie

zauważały. Poza krótką wzmianką w Rocznikach Tacyta, powstałych niemal sto lat po ukrzyżowaniu Jezusa, starożytni historycy pomijają go zupełnym milczeniem. Józef Flawiusz, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy oraz Filon z Aleksandrii w ogóle o nim nie wspominają. Źródła są zatem tak skąpe, że trudno nawet ustalić dokładną datę urodzin Mesjasza, wiadomo tylko, że nastąpiło to za panowania Heroda Apostaty, między 7 a 4 rokiem p.n.e. W jaki sposób możemy więc dotrzeć do Jezusa z Nazaretu – postaci historycznej?

* * *

Spośród ksiąg Nowego Testamentu najwcześniejsze są pisma św. Pawła. Niektórzy twierdzą, że bez geniuszu tego apostoła nie powstałby Kościół, przynajmniej w takiej postaci, w jakiej znamy go dzisiaj. Paweł niezwykle sprawnie ustanowił wspólnoty oraz rytuały. Zapobiegł rozpadowi sekty na osobne frakcje, chroniąc tym samym wczesne chrześcijaństwo przed wybuchem wojen religijnych. To właśnie jego stronnictwo zatriumfowało na scenie religijnej oraz historycznej, odsuwając wszystkie odmienne poglądy na temat Jezusa w zapomnienie. Świadectwem tego zwycięstwa jest właśnie Nowy Testament, a przede wszystkim jego cztery Ewangelie. Pawłowi udało się przekonać świat, że to właśnie jemu została przekazana prawda o Proroku, natomiast inni – w tym najbliższa rodzina i uczniowie Jezusa – się mylą.

Problem jednak w tym, że św. Paweł nigdy nie widział na oczy Jezusa z Nazaretu. Był od niego niewiele młodszy. Urodził się w Tarsie, mieście leżącym na terytorium dzisiejszej Turcji. Doskonale wykształcony, obyty zarówno w hebrajskiej, jak i greckiej kulturze, wysoko postawiony w religijnej hierarchii – zasłynął z prześladowań chrześcijan, którzy jakoby przeszkadzali mu w zrobieniu kariery faryzeusza. Pewnego dnia w drodze do Damaszku doznał jednak objawienia. Od tej pory stał się żarliwym wyznawcą Jezusa Chrystusa i zamienił karierę faryzeusza na rolę przywódcy nowego ruchu religijnego.

Miał jednak na tym polu poważnych konkurentów. Najważniejszym z nich był działający w Jerozolimie (jak podają niektóre źródła) rodzony brat Jezusa – Jakub zwany „Sprawiedliwym”. Jakub był głową Kościoła Jerozolimskiego. Otaczali go ludzie, którzy w przeciwieństwie do Pawła znali Jezusa osobiście, byli jego pierwszymi wyznawcami. On sam był zupełnie inny niż wykształcony Paweł – wielce bogobojny, ale prosty człowiek, podobnie jak apostołowie zgromadzeni wokół Proroka.

Dwadzieścia pięć lat po śmierci Mesjasza doszło pomiędzy tymi grupami do otwartego konfliktu. Frakcja kierowana przez Jakuba, bardzo związana z Jerozolimą i ortodoksyjną tradycją żydowską, uważała, że aby stać się chrześcijaninem, należy najpierw przyjąć zasady judaizmu, czyli przestrzegać Prawa. Odnosiło się to w szczególności do koszernego jedzenia i obrzezania. Na

Artykuły z tej kategorii

seminarium 2019
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.