Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

czwarty wymiar 10/11 2019
Anna Kowalska
Mistyczka z Północy

Mistyczka z Północy

„Kiedy dzień świętego Marka zbiegnie się z Wielkanocą, dzień świętego Antoniego z Pięćdziesiątnicą, a dzień świętego Jana Chrzciciela z Bożym Ciałem – klęski spadną na cały świat”. Notatkę takiej treści znaleziono w ołowianej trumnie na benedyktyńskim cmentarzu w Ne

„Kiedy dzień świętego Marka zbiegnie się z Wielkanocą, dzień świętego Antoniego z Pięćdziesiątnicą, a dzień świętego Jana Chrzciciela z Bożym Ciałem – klęski spadną na cały świat”.

Notatkę takiej treści znaleziono w ołowianej trumnie na benedyktyńskim cmentarzu w Neapolu. Jej autorką jest średniowieczna mistyczka, święta Brygida Szwedzka. Sytuacja, o której mowa w przepowiedni, zdarzyła się już kilkakrotnie. Pierwszy raz niekorzystny układ świąt wystąpił w 1791 roku. Według świętej miał być czasem gniewu Boga na całą Ziemię. To okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy jakobiński terror doprowadził do zniesienia monarchii, uwięzienia króla

Ludwika XVI i jego żony Marii Antoniny, a potem do śmierci wielu francuskich arystokratów. Nieszczęścia, które miały miejsce we Francji w roku tej koniunkcji, później wpłynęły na losy całej Europy.

Po raz kolejny zgodność dat miała miejsce w 1848 roku, o którym święta Brygida powiedziała, że wtedy „lud wystąpi przeciw ludowi”. Tenże rok zapisał się jako moment wybuchu Wiosny Ludów. Były to zbrojne walki o niepodległość lub udział w rządach, które zapoczątkowała lutowa rewolucja we Francji. Zmiotła ona z tronu króla Ludwika Filipa I. Wkrótce potem ludzie wyszli na ulice nie tylko we Francji, ale także w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, we Włoszech, jak również na ziemiach polskich, będących wówczas pod zaborami. W tym samym roku papież Pius IX został zmuszony do ucieczki z Watykanu. Z powodu swego tchórzostwa stracił autorytet w społeczeństwie.

Ostatni raz splot sześciu świąt zaistniał w 1943 roku, w trakcie II wojny światowej, najstraszliwszej potyczki wojennej w dziejach ludzkości, która pochłonęła ogrom ofiar. Nieszczęśliwa zbieżność dat powtórzy się znowu w 2038 roku.

W Objawieniach niebieskich świętej Brygidy znajduje się wiele aluzji do przyszłości świata. Trafnie przewidziała upadek Cesarstwa Bizantyńskiego, zdobycie Konstantynopola przez Turków i poddanie narodów bałkańskich w wielowiekową muzułmańską niewolę. Kilkaset lat przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej określiła ją jako okrutną zawieruchę polityczną, która zniszczy „panującą lilię”, a na jej miejscu ustanowi „znak bezbożności”. Lilia była godłem panującej we Francji dynastii Kapetyngów. Po zrzuceniu z tronu króla francuscy rewolucjoniści stawiali wszędzie tzw. „drzewka wolności” i zachęcali do „podlewania ich krwią tyranów”.

W tekstach świętej są też aluzje do Napoleona Bonaparte, zwanego przez nią „orłem, który podniesie koronę utraconą przez lilię”. Twierdziła jednak, że „biada, biada, biada światu, gdy on zasiądzie na tronie lilii”. Dalej mówiła o nim, że pochodzący z wyspy człowiek będzie niósł wojnę i „na czele Gallów walczyć z Italami, Germanami, Rusami, Iberami i Turkami, wywracając wszystko do góry nogami”. Jak wiadomo, Napoleon urodził się na Korsyce i pod jego wodzą wojska francuskie walczyły we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Egipcie i Rosji. Przepowiedziała też, że ów wódz spowoduje wielkie zamieszanie w Kościele katolickim. I tak się stało. W 1808 roku Francesco Saverio Castiglioni, ówczesny biskup Montalto, a późniejszy papież Pius VIII, kiedy nie chciał złożyć przysięgi narzuconemu przez Napoleona królowi Włoch, został aresztowany i wywieziony z Rzymu. Wypuszczono go z więzienia dopiero po sześciu latach.

Korona Matki Boskiej

Birgitta Birgersdotter, która podobno na co dzień obcowała z Matką Boską, Jezusem Chrystusem, Panem Bogiem, świętymi i duchami zmarłych, przekazując ich polecenia królom i papieżom, była jedną z najlepiej wykształconych i najzamożniejszych kobiet swojej epoki. Urodziła się w 1303 roku na zamku Finsta w Szwecji. Jej ojciec, Birger Persson, był właś

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.