Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

lewandowska
Hanna Kotwicka
Klucz do indywidualnej pracy  z energiami Tzolkin

Klucz do indywidualnej pracy z energiami Tzolkin

Starożytni Majowie chcieli odkryć wielką tajemnicę leżącą u podstaw życia i wszystkich zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Wierzyli, że klucz do tego tkwi w zrozumieniu istoty czasu.

Badając czas, przestrzeń i ruchy gwiazd na niebie, odkryli, że istnieje jeden podstawowy wzór, jeden rytm, jedna uniwersalna energia, która kształtuje życie we Wszechświecie. Nazwali ją tzolkin. Dla porównania Chińczycy określali ją qi lub chi, Japończycy – ki, Hindusi i Tybetańczycy – praną, Żydzi – yesod, Indianie Lakota – wakan, chrześcijanie – energią Ducha Świętego, a współczesna nauka – energią punktu zerowego. Jednak Majowie posunęli się o krok dalej – zapisali wzór życia matematycznie za pomocą dwóch liczb: 13 i 20 i zakodowali go w Świętym Kalendarzu o tej samej nazwie – Tzolkin. W kulturze Majów Tzolkin miał wielowymiarowe znaczenie, stanowił wzór życia, kod Stwórcy, uniwersalną macierz, Koło Medyczne i 260-jednostkowy kalendarz.

Religia Majów była monoteistyczna. Wierzyli oni, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy, którego nazywali Hunab Ku, dlatego kod życia „13:20” był kodem Stwórcy i kodem człowieka. Stąd można go odnaleźć w ciele ludzkim. 13 liczb, wyznaczających puls życia, naturalny rytm, ruch i siłę sprawczą, odzwierciedla się w 13 głównych stawach. Liczba 20, definiująca 20 doskonałych aspektów świadomości Stwórcy, oznacza materiał, z którego utkane jest życie i odzwierciedla się w 20 podstawowych aminokwasach niezbędnych do życia. Wszystko, co żyje, nasycone jest świadomością Stwórcy. To podstawa religii starożytnych Majów i i filozofii harmonicznego modułu Tzolkin.

Skąd pochodzi Tzolkin?
Majowie wierzyli, że pochodzą z Plejad, a ich Święty Kalendarz jest kalendarzem plejadiańskim. Legendy mówią, że pośród ludu Majów inkarnowały się wysokie świadomości, których zadaniem było zakotwiczenie wiedzy Uniwersum na Ziemi. Wiedza ta miała przebudzić się we właściwym czasie.
260 jednostek Tzolkin, nazywanych kinami, powstaje z kombinacji 13 liczb, określanych tonami, i 20 archetypów świadomości, nazywanych pieczęciami.

Choć mówimy „Kalendarz Majów”, nie jest to wiedza Majów, lecz wiedza Uniwersum zapisana w formie archetypów w wymiarze duchowym, w którym panuje bezczasowość – wieczne Teraz. Dlatego Tzolkin nie jest związany z czasem linearnym i trójwymiarową przestrzenią, lecz z nieczasem. Na Ziemi nie pojawi się nic, co nie zaistniało w wymiarze duchowym.

Aby zachować orientację w czasie i przestrzeni, Majowie wplatali 260-dniowy Tzolkin w 365-dniowy kalendarz słoneczny Haab. (Ten przelicznik-kalendarz nie przetrwał do naszych czasów. Jednak o jego istnieniu świadczy np. podwójne datowanie na kamiennych stelach.) Po 52 solarnych latach (18 980 dni) daty Tzolkin i Haab rozpoczynały się od tych samych symboli. W Haab nie było lat przestępnych. Obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni 6 godzin 9 minut 9 sekund. Dla wyrównania co roku pozostających 6 godzin, co 52 lata Majowie dodawali 13 dni do kalendarza.

Z uwagi na nietypową liczbę dni przez ponad dwa stulecia od czasu natrafienia na Tzolkin świat nauki nie wiedział, do czego on służył i jak się nim posługiwać. Przełom nastąpił w 1987 ro- ku, kiedy amerykański historyk sztuki – dr Jose Argüelles – po 33 latach studiów nad Majami odkrył kod do wiedzy i wielkiej tajemnicy starożytnych Majów. Jednak wgląd w Tzolkin był możliwy jedynie dla znawców tematyki, dlatego dr Argüelles nie spoczął na laurach. Wzorując się na metodach starożytnych Majów, znalazł wspólny algorytm i zsynchronizował 260-dniowy Tzolkin z 365-dniowym kalendarzem gregoriań...

Wydanie

W najnowszym numerze

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.