Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

lewandowska
Leszek Matela

Niezwykłe miejsca Zielonej Wyspy

Na terenie Zielonej Wyspy można spotkać wiele dawnych ośrodków kultu. W poprzednim numerze „Czwartego Wymiaru” przedstawiłem te najsłynniejsze z wywodzących się z tradycji megalitycznej. Równie ciekawe są miejsca mocy Celtów oraz kościoły i klasztory związane z początkami chrześcijaństwa w tym kraju.

Celtowie zaczęli docierać do Irlandii ok. 700 r. p.n.e. 200 lat później ich kultura stała się dominującą na całej wyspie. Ich napływ miał charakter raczej pokojowy. Specjalizowali się w rolnictwie, pasterstwie i rzemiośle. Przywieźli ze sobą wiele nowinek technicznych związanych z rozpoczynającą się epoką żelaza.

Wśród plemion celtyckich dominował indywidualizm oraz skłonność do decentralizacji. Nic dziwnego, że kraj podzielono aż na 100 królestw (według niektórych źródeł nawet 150) nazwanych tuatha (dosłownie ród, plemię). Ich stolicami były zazwyczaj ufortyfikowane dwory zwane rath. Z czasem królestwa utworzyły pięć jednostek nadrzędnych. Należały do nich: Ulster (Ulaid), Meath (Midhe), Leinster (Laigin), Munster (Muma) i Connacht. Zwierzchnikiem prowincji, wybieranym przez wszystkich królów, był arcykról (Ard Ri).

Plemiona, które przybyły do Irlandii zastały tam wspaniałe budowle megalityczne. Ponieważ owe świątynie wzniesiono w najsilniejszych miejscach mocy, druidzi postanowili je wykorzystać do własnych rytuałów. Dlatego wiązanie prehistorycznych kamiennych kręgów, menhirów i dolmenów z Celtami nie jest do końca pozbawione racji. Choć nie byli oni budowniczymi tych obiektów, przez długie latach użytkowali je w celach kultowych.

WIERZENIA CELTÓW
Trudność w odtworzeniu religii i mitologii celtyckiej spowodowana jest brakiem bezpośrednich przekazów pisanych. Informacje ze źródeł rzymskich są mało wiarygodne i oparte na analogiach do własnej religii. Podobnie zresztą jak materiały spisywane od VII w. n.e. przez mnichów chrześcijańskich w Irlandii i Walii.

Ważnym elementem celtyckiej religii była wiara w wędrówkę dusz. Różni się ona od tego, co głosił Pitagoras czy też od reinkarnacji opisanej w pismach wedyjskich. Dusza zmarłego, według Celtów, wciela się w kolejne ciało w tzw. Innym Świecie. Niestety termin ten jest często tłumaczony jako Zaświaty albo nawet Niebo, co zniekształca jego sens. Mieszkańcy Irlandii wierzyli bowiem w istnienie dwóch światów, tego, w którym żyjemy i drugiego równoległego. Życie w obu jest podobne, z tym że w tym drugim dusza ma sprawować całkowitą władzę nad ciałem. W nocy z 31 października na 1 listopada otwierają się wrota między tamtą rzeczywistością a naszą, dzięki temu – jak wierzono – kontakt między ludźmi żyjącymi a zmarłymi przodkami jest ułatwiony, a istoty z Innego Świata mogą zjawiać się na Ziemi.

Wierzono, że dusze ludzkie są odbiciem pierwiastka boskiego na planie ziemskim. Każdy element krajobrazu, każde drzewo, źródło, pagórek, jezioro czy rzeka znajdowały się pod opieką jakiejś istoty duchowej. Co ciekawe, Rzymianie wkraczając na tereny celtyckie, składali ofiary również bóstwom podbitego plemienia, aby zaskarbić sobie ich względy.

Religia Celtów opierała się na kulcie przyrody. Wierzono, że cykle występujące w naturze oparte są na prawach boskich. Pojawiały się zarówno bóstwa lokalne, jak i ogólne, czczone przez wszystkie plemiona. Nie wznoszono budowli sakralnych, ale wykorzystywano święte gaje, a nawet pojedyncze drzewa, źródła, góry, jeziora i rzeki. Jak już wspominałem, rytuały celebrowano też w megalitycznych miejscach mocy.

Wśród Celtów powszechna była wiara w uduchowienie materii i w istnienie czegoś w rodzaju ogarniającej wszystko świadomości kosmicznej. Niemalże każdą rzecz zamieszkiwał duch. Wierzono na przykład, że swoją duszę posiadają drzewa i kamienie. Uważano także, że te ostatnie istnieją poza czasem. Słynny ...

Wydanie

W najnowszym numerze

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.