Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Tadeusz Oszubski
Świadomość nie umiera

Świadomość nie umiera

Zjawisko przetrwania świadomości po śmierci ciała nagłośnił Raymond Moody. Dopiero po dziesięcioleciach świat akademicki zaczął zajmować się tym fenomenem. Najnowszye wyniki badań okazały się zaskakujące.

Pradawna tradycja zakłada, że każdy człowiek ma duszę, która w jakiś sposób egzystuje po śmierci ciała. Dowodzić tego mają choćby doświadczenia zbliżone do śmierci, na przykład u osób, które przeszły śmierć kliniczną. Świat akademicki długo podchodził z nieufnością do koncepcji „życia po życiu”. W ostatnich latach jednak niektóre zespoły uczonych zajęły się tą tematyką.

Zjawisko NDE (NDE – j. ang. near-death experience) analizował na przykład zespół naukowców z Wielkiej Brytanii kierowany przez dr. Sama Parniego, adiunkta na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork i byłego pracownika naukowego uniwersytetu w Southampton. O pracach tych w październiku 2014 r. informował dziennik The Independent.

Zespół dr. Parniego przez cztery lata badał niezwykłe doświadczenia niektórych pacjentów z 15 szpitali w Wielkiej Brytanii, USA i Austrii. W sumie uczeni przeanalizowali przypadki ponad

2 tys. osób, które przeszły śmierć kliniczną.
Wykazano wtedy, że 46 proc. odratowanych ludzi doświadczyło rozmaitych wrażeń i wspomnień, 9 proc. miało doświadczenia zgodne z obiegowym przedstawianiem stanów zbliżonych do śmierci, a 2 proc. pacjentów było w stanie opisać zdarzenia, do jakich doszło w ich najbliższym otoczeniu, gdy byli martwi, jak określono ich stan w kategoriach medycznych.

Precyzyjniej do tematu podszedł kierowany przez dr Vanessę Charland-Verville i dr. Stevena Laureysa zespół naukowców z Coma Science Group, Centrum Badawczego GIGA oraz Wydziału Neurologii Uniwersytetu w Liege i Oddziału Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Liege. Co trzeba podkreślić, dr Charland-Verville i dr Laureys
badają od lat zjawisko NDE, czego owocem jest między innymi ich praca „Doświadczenia bliskiej śmierci w zagrażających życiu wydarzeniach i śpiączce o różnych etiologiach”opublikowana w 2014 r. Wyniki najnowszych badań Charland-Verville i Laureysa nad doświadczeniami zbliżonymi do śmierci (NDE) przedstawiono 8 lipca 2017 r. w serwisie PubMed.

Belgijscy eksperci analizowali to zjawisko w kategoriach psychopatologii i neuropsychologii. Według ich ustaleń, wspomnienia o przeżyciach bliskich śmierci u osób, które ich doświadczyły, są bardzo szczegółowe i nie ulegają zniekształceniom nawet po dłuższym czasie.
Eksperci przebadali 190 osób, u których w warunkach realnie zagrażających życiu

wystąpiły
klasyczne objawy NDE.

Brano pod uwagę zarówno zapamiętane obrazy i odczucia, jak też ich intensywność. Naukowcy systematyzując doznania, posiłkowali się 32-punktową skalą Greysona NDE, gdzie powyżej 7 punktów rejestrowane są doświadczenia zbliżone do śmierci. Według uczonych, te z badanych osób, które intensywniej doświadczały przeżyć bliskich śmierci, przedstawiały też więcej zapamiętanych szczegółów.

18 lipca 2017 r. w serwisie czasopisma Journal Frontiers in Human Neuroscience przedstawiono szczegóły raportu belgijskich ekspertów. Według tego źródła, odczucia i opisy wizji występujące u osób, które w wyniku choroby albo wypadku zapadły w śpiączkę (także wywołaną farmakologicznie) porównano z doznaniami ludzi doświadczających krótkotrwałych utrat przytomności na skutek omdleń, medytacji czy użycia narkotyków lub alkoholu.

Skonfrontowano 140 przypadków śmierci klinicznej, czyli – jak je określono – „prawdziwych NDE”, z 50 przypadkami „doświadczania zbliżonego do NDE” po zdarzeniach zagrażających życiu. Te drugie wystąpiły podczas snu (13 przypadków), w wyniku omdleń (11), w trakcie medytacji (5), zażycia narkotyków czy alkoholu (3) oraz innych zagrożeń życia (18).

Belgijscy uczeni stwierdzili, że uzyskane wyniki oznaczają...

Wydanie

W najnowszym numerze

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.