Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Jerzy Strączyński
Uzdrawiająca moc natury (cz. II)

Uzdrawiająca moc natury (cz. II)

W czasach starożytnych pomiędzy życiem ludzi a przyrodą i żywiołami istniał bezpośredni związek. Przetrwanie człowieka często zależało od łaskawości natury. Wierzono też, że świat przyrody jest manifestacją sił boskich (święta przyroda), dlatego należy go szczególnie szanować i utrzymywać z nim dobre relacje.

Ekspertami w tej dziedzinie byli starożytni szamani, a ich magiczne rytuały przetrwały do naszych czasów w obrzędach ludowych. Dla ludzi tamtych czasów utrzymywanie dobrych relacji z tym wymiarem istnienia było czymś naturalnym, zapewniało też dodatkowe wsparcie i ochronę.

Do niedawna świat przyrody i siły życiowe w nim występujące były niewyczerpanym naturalnym źródłem energii, z którego korzystaliśmy bez przeszkód przez lata ewolucji. Obecnie ta wymiana energii została, z naszej winy, znacznie zakłócona, a zainteresowanie światem żywiołów i praktyk z nimi związanych nierzadko uważane jest na Zachodzie za przejaw ciemnoty i prymitywizmu.

Praktyki szamańskie
i duchy natury

Interesującą koncepcją występującą w tradycji duchowej Wschodu i w innych starożytnych kulturach jest powszechna wiara w istnienie świata duchów przyrody. Niektóre z nich posiadają tzw. ciało snu, dzięki czemu mogą pojawiać się w marzeniach sennych. Inne zaś jako niewidzialne istoty zamieszkują świat przyrody, istniejący również na poziomie energii, ten sam zresztą, który my, ludzie, postrzegamy wyłącznie na poziomie fizycznym i uważamy za jedyny realnie istniejący. Uważano, że duchy przyrody mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na energię życiową człowieka lub jego duszę.

Nazwa duchy przyrody lub natury wzięła się stąd, że środowisko naturalne  na poziomie energii  ma bezpośredni związek np. z ziemią, lasami, górami, jeziorami, rzekami, wodą lub powietrzem. Dla tego szalenie rozwiniętego i zróżnicowanego zarazem świata istot energetycznych energie i siły życiowe pięciu elementów mają, tak samo jak dla naszego świata, decydujące dla zdrowia znaczenie.  Szamanizm w tybetańskiej tradycji Bon bezpośrednio związany jest z umiejętnością pracy z energiami żywiołów.

Celem tego typu praktyk jest doprowadzenie do stanu wewnętrznej równowagi zapewniającej pomyślność, dobrobyt oraz zdrowie w obecnym życiu. Znane są metody oczyszczania i wzmacniania zarówno energii życiowej, jak i karmicznej. Jedną z bardziej znanych i stosowanych w Tybecie praktyk jest rytuał uzdrawiania duszy.

Czym jest dusza
Według tybetańskiej tradycji Bon  dusza to najsubtelniejszy rodzaj energii duchowej, którą odczuwamy w głębi serca. Jest ona esencją naszego istnienia, można też powiedzieć, że daje życie. Dusza  to też karmiczna ludzka potencjalność, czyli zbiór karmicznych cech i uwarunkowań. 

Na Wschodzie pojęcie duszy określają dwie jakości:

1. Siła życiowa, czyli witalność wpływająca w zasadniczy sposób na jakość i intensywność życia oraz kreatywność.
2. Rozciągłość, czyli potencjał trwania pojedynczej egzystencji (długość ludzkiego życia).

Dusza ma także naturę spoiwa, pełni funkcję wiążącą. Łączy ciało i ducha człowieka. Uważano powszechnie, że kiedy siła życiowa ulega wyczerpaniu, dusza oddziela się od ciała i następuje śmierć.  Na Wschodzie dusza rozumiana jest również  jako równowaga subtelnych energii pięciu żywiołów: ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni oraz ich właściwości. W tradycji dalekowschodniej panuje pogląd, że stosując określone techniki medytacyjne, oddechowo-energetyczne lub praktyki szamańskie, można pozytywnie wpływać  na siłę życiową, a tym samym i na duszę.

Również współcześni uzdrowiciele i bioterapeuci stosują wiele skutecznych zabiegów oczyszczających oraz wzmacniających energię i siłę ż...

Wydanie

W najnowszym numerze

mkl2018
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.