Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Jerzy Prokopiuk
Antropozoficzna nauka o człowieku (cz. X)

Antropozoficzna nauka o człowieku (cz. X)

Kolejną – hierarchicznie wyższą – strukturą duszy, jak widzi ją antropozoficzna Menschenkunde, jest zajmująca centralne miejsce w duszy człowieka jako całości Verstandes und Gemütseele – dusza rozsądkowa (intelektualna) i uczuciowa.

Kolejną – hierarchicznie wyższą – strukturą duszy, jak widzi ją antropozoficzna Menschenkunde, jest zajmująca centralne miejsce w duszy człowieka jako całości Verstandes und Gemütseele – dusza rozsądkowa (intelektualna) i uczuciowa. (Przypomnijmy: w niemieckiej terminologii filozoficznej i psychologicznej termin Verstand [rozsądek lub intelekt] oznacza niższą władzę poznawczą, jedynie analityczną, w przeciwieństwie do określenia Vernunft [rozum] odnoszącego się do władzy poznawczej wyższej, mającej charakter syntetyczny).

Dusza rozsądkowa i uczuciowa stanowi już strukturę par excellence ludzką i (relatywnie) autonomiczną. Jej budowa jest ściśle dualistyczna: z jednej strony daje początek samodzielnemu myśleniu, z drugiej zaś wyraża uwewnętrznione życie uczuciowe (mówi się o niej, że daje podstawę także „myśleniu sercem”), jak też decyduje o subiektywności człowieka.

Dusza rozsądkow...

Wydanie

W najnowszym numerze

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.