Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Tom Griffin, Nuala Bent Przełożyła Agnieszka Wojciechowska
Podróż Ku Jedności

Tom Griffin

Podróż Ku Jedności

Metoda Hidden Mind (Ukryty Umysł – przyp. red.) szybko i skutecznie przywraca zdrowie fizyczne, emocjonalne oraz pozwala osiągnąć pełne spektrum naszych możliwości i potencjału, z jakimi przychodzimy na świat. W Polsce jest obecna od kilku lat, są organizowane warsztaty, na których można nauczyć się pracować tą metodą, jest też już kilkunastu wyszkolonych terapeutów. W „Czwartym Wymiarze” kilkakrotnie zamieszczaliśmy wywiady z Tomem Griffinem, twórcą Hidden Mind, autorem książek na temat zdrowego życia i uzdrawiania. W kwietniu tego roku ukaże się jego pierwsza książka przetłumaczona na język polski, napisana wspólnie z dr Nualą Bent, pod tytułem: Ukryty Umysł. Podróż ku Jedności. Poniżej zamieszczamy jej fragment.

Nowa nauka – epigenetyka

Stoimy u progu nowego. Metoda Hidden Mind jest jednym z dowodów na to. To nowe naukowe podejście wydaje się mieć daleko idący wpływ na to, jak postrzegamy nasz świat, i zmienia nasz sposób myślenia na temat roli, jaką my sami odgrywamy, jeśli chodzi o dziedziczenie genetyczne. Wygląda na to, że wchodzimy w inną rzeczywistość i zdecydowanie jesteśmy na granicy zmiany paradygmatu dotyczącego koncepcji osobistej mocy i kontroli procesów dziedzicznych. Część tej zmiany podejścia przyniosła nam nowe zrozumienie tych procesów. Sprowadza się to do odejścia od wiodącej dogmy ortodoksyjnej biologii, w której DNA jest główną cząstką dziedziczną, w stronę nowej nauki o genomie. Według wcześniejszego podejścia, jesteśmy jedynie „narzędziami” do przenoszenia materiału genetycznego, a z nowej perspektywy – mamy potencjał w swej świadomości, by przybrać rolę współtwórców.

Wygląda na to, że podczas gdy nauki biologiczne utknęły w starym paradygmacie, opierającym się na newtonowskiej fizyce, nowe odkrycia w samej fizyce zmieniają nasze poglądy. Mam tu na myśli epigenetykę. To przełomowa dziedzina zmieniająca nasze pojmowanie tego, co kontroluje nasze życie, określana jako nauka o zmianach w organizmach, wywołanych modyfikacjami w ekspresji genów przez podział komórek, bez jakichkolwiek zmian sekwencji DNA. To nauka o mechanizmach włączających i wyłączających geny. To dość nowa dziedzina, która w ostatnich latach rozwinęła się i zmieniła nasz sposób myślenia o genomach.

Zanim pojawiła się epigenetyka, dominujący paradygmat oparty był na newtonowskim myśleniu postrzegającym ciało jako maszynę. Z tego punktu widzenia, człowiek jest ofiarą okoliczności, w których żyje i – w przypadku chorób – determinizmu genetycznego. Nieodłącznym aspektem tego paradygmatu jest pogląd, że za matrycę służącą budowaniu i utrzymywaniu ciała odpowiedzialne są tylko nasze geny. To dawne założenie, że geny kontrolują nasze życie i tylko DNA ma wpływ na nasze zdrowie. Uważano, że przyczyną chorób były geny przekazane dziecku przez rodziców, ale wiodące badania nie popierają tego jednostronnego podejścia.

Dzięki przełomowej pracy dr. Bruce’a Liptona, który kwestionuje pogląd, że naszą genetyczną naturę determinują dziedziczone chromosomy, dostępne są naukowe dowody na to, że faktycznie istnieje kod genetyczny, który kontroluje geny, ale nie jest nim DNA. Jest nim określone elektromagnetyczne promieniowanie, które reguluje DNA, RNA i syntezę białek, zmienia kształt i ich funkcje, kontroluje ekspresję genów i wiele innych podstawowych procesów. Podczas gdy kod genetyczny jest taki sam w każdej komórce, kod epigenetyczny jest specyficzny dla danej tkanki i komórki. I mogą na niego wpływać różne czynniki, w tym wiek, środowisko czy choroba.

Badania dr. Liptona dowiodły, że DNA jest kontrolowane przez sygnały spoza komórki, w tym energetyczne „wiadomości” przesyłane przez nasze negatywne lub pozytywne myśli. Ale nie jest to nowa wiedza. Przez lata setki badań naukowych ujawniały, jak to niewidzialne siły z elektromagnetycznego spektrum wpływają na każdy aspekt regulacji procesów biologicznych. Ta jakże ważna i przełomowa wiedza jest znana naukowcom od jakiegoś czasu, ale była ignorowana przez biologów z głównego nurtu badań naukowych, dopóki dr Lipton nie wykazał w swoim laboratorium, że nasze myśli, zachowania i nastawienie mają daleko idący wpływ na nasze życie. To bardzo ważne przesłanie, które leży także u podłoża metody Hidden Mind. Na nasze myśli mają wpływ zarówno nasz sposób postrzegania świata, jak i przekonania z czasów dzieciństwa zakorzenione w naszej podświadomości.

Percepcja wynika z przekonań, kt...

Wydanie

W najnowszym numerze

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.