Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Jan Matul
Matryca zdrowia


Fot.: www.pixabay.com

Matryca zdrowia

Teorie, że w nas samych tkwią siły, które, po zespoleniu się z energią wszechświata, potrafią czynić rzeczy niezwykłe, nie są niczym nowym. Richard Bartlett, kreśląc teorię matrycy energetycznej, rzucił na nie jednak nowe światło, opisując je w oparciu o fizykę kwantową. Przedstawił też niedowiarkom mocny argument – „aktywując” matrycę, pomógł wrócić do zdrowia własnemu synowi, któremu nie pomagały żadne środki farmaceutyczne.

Magia wyjaśniona racjonalnie

Richard Bartlett nie zaprzecza, że teoria matrycy energetycznej brzmi trochę jak magia i ma wiele wspólnego z religią (łatwiej uwierzyć, niż zrozumieć): „Musimy jedynie zrobić to, o czym mówiła Królowa w Alicji w Krainie Czarów: musimy mieć pewność, że nawet sześć niemożliwych rzeczy wydarzy się jeszcze przed śniadaniem! Przeniesiemy się wtedy w sferę myśli, gdzie magia i cuda są możliwe. Właśnie z tej sfery pochodzi i w niej mieszka matryca energetyczna”. Oto narzędzie, którym można uzdrawiać, ulepszać rzeczywistość, a tkwi ono w nas samych, dostępne jest praktycznie dla każdego, bez żadnych żmudnych przygotowań, lat praktyk. Każdego otacza energia wszechświata, wystarczy ją i to, co znajduje się w nas, połączyć, sprzęgnąć razem. Czyniąc tak, zmieniamy lub nawet tworzymy rzeczywistość na poziomie kwantowym, poprzez interferencję fal energetycznych i informacyjnych tworzących nasz świat. Na teoriach związanych właśnie z kwantami opiera się bowiem teoria Bartletta – korzysta też przy okazji z teorii superstrun (jedna z proponowanych teorii wszystkiego, zakładająca, że czasoprzestrzeń może mieć 10 do 26 wymiarów; najlepsza do tej pory kwantowa teoria grawitacji), z tak zwanej fizyki subtelnych energii (do nich należą energie duchowe) i z teorii rezonansu morficznego ukutej przez biologa Ruperta Shaldrake’a (badałsuperorganizmy, relacje wiążące społeczności, pola morficzne odnoszące się do całego społeczeństwa). Pole morficzne otacza wszystkie żywe istoty, ale i zjawiska nieorganiczne, tworzy z nich siatkę informacji, z których wzajemnie korzystają.

Podstawą są kwanty – najmniejsze jednostki (porcje), jakie mogą mieć lub o jakie mogą się zmieniać wielkości fizyczne w konkretnych zdarzeniach. Pionierami w ich badaniu byli Max Planck i Hermann von Helmholtz (wciąż zresztą trwają spory, który z nich użył słowa „kwant” jako pierwszy). Wszystko składa się z kwantów, a więc z czystej energii, która nie ginie podczas przemian, procesów fizycznych, a jedynie zmienia swą postać. Jeśli chodzi o rzeczy materialne, sprawa jest jasna – pod wpływem temperatury, ciśnienia i wielu innych czynników energia ta zmienia przedmioty, ich kształty, kolory, stany skupienia: lód zmienia się w wodę, woda w parę, cząstki przemieszczają się i „wędrują” gdzieś indziej. Ta koncepcja, zwana materialistyczną, jest powszechnie uznawana przez świat nauki. Nie budzi też zastrzeżeń fakt, że człowiek jako ciało na poziomie podstawowym jest energią i informacją, i jako taki podlega wibracjom, ruchom fal, podobnie jak inne przedmioty i ciała. Jesteśmy jednością z resztą wszechświata, z którym łączy nas wspólna energia, zwana czasem energią punktu zerowego, czegoś w rodzaju morza cząstek. Wielu badaczy wciąż nie może jednak zdecydować się na uznanie tego, że sfery niematerialne, takie jak stany umysłu, świadomość, myśli podlegają tym samym zasadom i również połączone są z energią punktu zerowego – podczas zachodzących w duszy i umyśle procesów następują więc zmiany na najniższych poziomach energii, które mogą mieć siłę przekształcania i wpływania zarówno na inne sfery niematerialne, jak i na materię.

Superman wskazuje chorobę
Richard Bartlett ukończył ceniony w USA Parker Chiropractic College, czyli szkołę dla kręgarzy. W młodości przeżył rodzinny dramat – drugie z jego dzieci, syn, urodził się z astmą i obniżoną odpornością, w zasadzie co miesiąc zapadał na zapalenia płuc i ostre infekcje układu oddechowego. Medycyna konwencjonalna była bezradna. Bartlett zaczął szukać pomocy w medycynie naturalnej i behawioralnej, przestudiował w tym czasie około 30 różnych metod z tego zakr...

Wydanie

W najnowszym numerze

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.