Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Konrad Głogowski
Czy uzdrawiania   można się nauczyć?


Zdjęcia z archiwum Ryszard Ulmana

Czy uzdrawiania można się nauczyć?

Z Ryszardem R. Ulmanem, znanym uzdrowicielem i nauczycielem uzdrawiania, rozmawia Konrad Głogowski.

Od wielu lat jest Pan znany jako skuteczny uzdrowiciel oraz nauczyciel bioenergoterapii i innych terapii naturalnych. Wykształcił Pan wielu znanych dziś uzdrowicieli.

– Od moich pierwszych doświadczeń z oddziaływaniem bioenergią na ludzki organizm minęło już 37 lat. Na początku lat osiemdziesiątych ówczesny prezes Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego (PTP) Lech Emfazy Stefański zasugerował, by zacząć myśleć o szkoleniu chętnych, by zostać  bioterapeutami. Wraz z paroma osobami z pracowni bioterapii PTP mieliśmy wówczas ukończone szkolenia podstaw radiestezji diagnostycznej, kursy polarity, masażu, DU (Doskonalenia Umysłu wg L. E. Stefańskiego) itd.

Mając zarejestrowaną działalność gospodarczą (paramedycyna, szkolenia), ogłosiłem nabór na kurs bioenergoterapii warunkowany rozmową weryfikującą predyspozycje uzdrowicielskie. W komisji weryfikacyjnej oprócz znanych uzdrowicieli zasiedli też lekarz i psycholog. Zgłosiło się około 40 osób. Po weryfikacji zostało 26. Program kursu oparty był na doświadczeniach w pracowni bioterapii PTP i wydanej akurat mojej książce Kapłani, królowie, uzdrawiacze i bioterapeuci. Podstawy bioterapii. Kurs trwał około 9 miesięcy. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Jego celem było nie tylko nauczenie technik bioterapii, ale również praca nad rozwojem własnym uczestników. Absolwenci tego szkolenia do dziś działają w Polsce, Austrii czy USA.

To był początek. Kolejne szkolenia odbywały się m.in. w warszawskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego czy w Polskim
Towarzystwie Psychotronicznym. Do współpracy w ich prowadzeniu zapraszałem kolegów z pracowni bioterapii m.in. M. Fudalego,
J. Lewandowskiego, A. Lisiaka, a później L. Borca i J. Strączyńskiego. Myślę, że te pierwsze kursy bioenergoterapii były na niezłym poziomie. Szkolenia prowadziłem też w Niemczech (Heiden) i ZEA (Dubaj).

Czego uczyli się przyszli uzdrowiciele?

– W pierwszych latach nauczania bioenergoterapii program obejmował techniki relaksacji (m.in. metody Jacobsona, Schultza), proste medytacje metodą koncentracji na wybranym przedmiocie, ogniu świecy, mantrze, odgłosach natury, biciu serca itp., by od 1998 roku dojść do medytacji prowadzonych (formujących). Medytacje te, mając cechy indukcji hipnotycznej, pomagały słuchaczom szybciej opanować pracę ze swoimi problemami, swoją energią oraz relacjami z innymi. Były wstępem do rozpoczęcia samorealizacji.

Kolejne tematy to doskonalenie pracy z własną i cudzą bioenergią (kula energetyczna, wyczuwanie pola eterycznego klienta), zapoznanie teoretyczne i praktyczne z najstarszymi technikami mesmerycznymi i technikami uczniów F.A. Mesmera (G. von Langsdorf,
P. Cramer, C. Hansen, J.P.F. Deleuze, F.E. Bilz, H. Jackson, J. Gretzinger aż do bardziej współczesnych np. P.C. Jagota).

Czy poznanie tych technik pozwoliło rzeczywiście zdobyć umiejętność uzdrawiania?

– Pozwalają one przede wszystkim opanować stres oraz uczą operować własną i klienta bioenergią. Potem słuchacze poznawali metody lokalizacji zaburzeń – od prostych metod skanowania dłońmi w topografii ciała klienta, skanowania na tzw. antenkę, skanowania wzrokiem, co pozwala określać miejsca zaburzone u chorego, które mogą wskazywać na ukryte dolegliwości klasyfikujące się do kontroli medycznej. Metoda skanowania wzrokiem z czasem rozwinęła się (skanowanie przestrzeni wokół osoby, jak również skanowanie pomieszczeń pod względem cieków geopatycznych i innych form energii). Przydatna okazała się też do identyfikowania substytucji astralnych w ciele astralnym człowieka (np. przy ustawieniach rodzinnych i negatywnych relacjach z ludźmi i własnymi emocjami).

Ciekawą i skuteczną ...

Wydanie

W najnowszym numerze

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.