Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Opracował Włodzimierz Adam Osiński Zdjęcia z archiwum Roberta Schwartza

Plan duszy

W 2003 roku Robert Schwartz umówił się na spotkanie z medium channelingowym. Podczas sesji dowiedział się, że większość jego życia wraz z najważniejszymi wydarzeniami została zaplanowana przez jego własną duszę jeszcze przed narodzinami. Zafascynowany tą informacją postanowił przeprowadzić szczegółowe badania tego procesu i tak powstały dwie książki: Odważne dusze oraz Dar duszy.

ROBERT SCHWARTZ – amerykański pisarz, psycholog, mistrz hipnozy regresyjnej, autor książek Odważne dusze i Dar duszy.Przez wiele lat zgłębiał tematy dotyczące duchowości i metafizyki.

Od 2003 roku skupiał się na badaniu przedurodzeniowego planowania przez dusze ich życia na Ziemi. Prowadzi seminaria w Stanach Zjednoczonych i Europie. W 2018 roku po raz pierwszy przyjedzie do Polski.
 

 

Przed kolejnymi narodzinami dusze wraz z opiekunami duchowymi oraz innymi duszami, z którymi będą dzielić swoje wcielenie, planują najważniejsze i najdramatyczniejsze wydarzenia swojej ziemskiej inkarnacji, lecz nie po to, aby cierpieć, ale żeby dzięki wszystkim tym przeżyciom wznieść się na kolejny poziom rozwoju. Im wyzwanie życiowe jest poważniejsze, tym większe prawdopodobieństwo, że zostało wybrane przed narodzinami. Jesteśmy twórcami wszystkiego, czego doświadczamy, a nasz wzrost bierze się ze wszystkich doświadczeń życiowych, bez względu na to, czy uważamy, że są „dobre”, czy też „złe”.

PLAN DUSZY
Kiedy uświadomimy sobie, że jako istoty duchowe osobiście zaplanowaliśmy większość swojego życia, możemy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na wszystko, co nam się przytrafiło. Wyzwania, jakie stawia życie, są wyjątkowo potężnym generatorem uczuć, które z kolei są niezbędne duszy dla samopoznania. Życie w swojej istocie jest podróżą z głowy do serca, a wyzwania, jakie zostaną zaplanowane, tę podróż ułatwią.

Jako dusze dążymy do zapomnienia naszych prawdziwych tożsamości, ponieważ przypominanie ich sobie pogłębi naszą wiedzę o sobie samych. Aby zdobyć tę głębszą świadomość, opuszczamy przestrzeń niefizyczną, czyli miejsce pełne radości, spokoju i miłości; tam nie możemy doświadczyć żadnego kontrastu. Bez kontrastu, bez porównania nie jesteśmy w stanie w pełni sami siebie rozpoznać. Natomiast płaszczyzna fizyczna dostarcza nam kontrastu, gdyż zawiera w sobie prawie same dualne wartości. Smutek pozwala nam poznać radość, chaos wzmacnia nasze odczuwanie pokoju, a nienawiść pogłębia zrozumienie miłości. Gdybyśmy nigdy nie doświadczyli tych aspektów, jakże moglibyśmy rozpoznać w sobie wieczne i nieśmiertelne Istoty.

W OKOWACH OSOBOWOŚCI
Dusza jest Iskrą Boskości, natomiast osobowość (z którą zazwyczaj się utożsamiamy) jest zaledwie fragmentem energii naszej duszy przypisanej do posiadanego tymczasowo ciała fizycznego. Osobowość składa się z cech przejściowych, które istnieją tylko w okresie jednego fizycznego życia, oraz z nieśmiertelnego rdzenia, który jednoczy się z duszą po śmierci. Dusza jest istotą rozległą i wykracza daleko poza każdą ze swych osobowości, lecz każda osobowość jest dla niej ważna i jednakowo ukochana. Ziemia to scena, na której osobowość odgrywa lub zmienia scenariusz napisany przez duszę przed narodzeniem. Na to samo wydarzenie możemy odpowiedzieć złością i zgorzknieniem lub miłością i współczuciem. Kiedy jednak uświadomimy sobie, że wydarzenia, których doświadczamy, zostały przez nas samych zaplanowane, podejmowane decyzje i życiowe wybory staną się o wiele prostsze. Przebywając w ciałach fizycznych, nasze dusze komunikują się z nami za pośrednictwem odczuć. Radość, spokój oraz ekscytacja wskazują, iż działamy i myślimy w sposób zgodny z naszą prawdziwą naturą. Lęk i wątpliwości mówią, iż tak nie jest. Nasze ciała są wysoce czułymi odbiornikami energii, które przemawiają do nas za pomocą emocji, wskazując, czy jesteśmy na właściwej ścieżce.

KIM JESTEŚMY?
Dusza wchodząca w ciało ludzkie zaczyna wierzyć, że jest tylko ciałem. Zapomina, że nadal jest duszą. Żeby sobie przypomnieć o tym, musi przejść przez wiele życi

Robert Schwartz
Wydanie

W najnowszym numerze

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.