Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Maria Szyszkowska
Mało użyteczna edukacja

Mało użyteczna edukacja

Zorganizowałam przed Wielkanocą międzynarodową konferencję na temat niezbędności filozofii. O potrzebie filozofii i należytym miejscu, jakie powinna zająć na nowo w edukacji każdego z nas, rozprawiali przez trzy dni w Nałęczowie przedstawiciele 15 miast. 

Była to konferencja międzyśrodowiskowa. Szczególnie żarliwie o potrzebie powrotu wykładów z filozofii mówili lekarze nauk weterynaryjnych, pedagodzy, poeci i malarze. W sposób bardziej wyrównany emocjonalnie domagali się powrotu filozofii – jako przedmiotu obowiązkowego – prawnicy. Wskazywali na absurdalność kształcenia przyszłych sędziów czy prokuratorów bez nauczania ekonomii, psychologii i filozofii. Mądry sędzia, do czego przyczynia się filozofia, to oczekiwanie każdego podsądnego. Nie wystarcza mu litera prawa. A trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas, choćby w drodze fałszywego oskarżenia, może mieć, niestety, kontakt z sądem.

O potrzebi...

Wydanie

W najnowszym numerze

kk 2019 nowy rok
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.