Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Tymoteusz Onyszkiewicz

Medytacja mandali czakr

Czakry są to punkty energetyczne, które razem z towarzyszącymi im energetycznymi kanałami stanowią „narzędzie” odpowiedzialne za proces wyzwalania jaźni z koła wcieleń oraz podtrzymywania zdrowia i witalności.

MANIPURA

Trzecią czakrą jest manipura. Jej wyobrażenie to dziesięciopłatkowy lotos w kolorze jasnobłękitnym. Często spotykany jest także kolor żółty. Przedstawieniem geometrycznym manipury jest trójkąt z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi, symbolizujący kobiece łono i czystą energię Kundalini. W manipurze energia ta w dalszym ciągu przemieszcza ku górze świadomość kontemplującą mandale poszczególnych czakr. Jaźń powoli wyswobadza się z kolejnych, krępujących ją więzów.

Dźwięk tej czakry to r’ czyli ram, a żywiołem jest ogień.

Po opanowaniu ciała w muladharze oraz dokonaniu wglądu w sferę nieświadomości w swadhišthanie, w manipurze następuje konfrontacja z własnymi emocjami, pragnieniami i uczuciami. Żywiołem manipury jest ogień, a jej opiekuńcze bóstwo to Agni. Zwierzęciem manipury jest baran, zatem czakra ta koncentruje w sobie różne napięcia emocjonalne: niepohamowaną uczuciowość, zniecierpliwienie, gniew, złość i egotyczne pragnienia. Wgląd w manipurę, otworzenie jej tajemnic dla świadomości prowadzi do zrozumienia i opanowania negatywnych emocji i gwałtownych uczuć oraz daje władzę nad twórczymi i destrukcyjnymi procesami przebiegającymi w umyśle.

Upaniszada Brihadaraniaka mówi, że tylko ten, kto żyje cnotliwie, może wznieść się ze sfery kosmosu ku najwyższemu poznaniu. Zaślepienie pragnieniami i negatywne emocje są śmiercią ducha. Tylko ten, kto odrzucił to, co najsilniej wiąże człowieka z materią, czyli wszelkie pożądanie i wywołane przez nie uczucia, może poznać mistyczną prawdę i osiągnąć wyzwolenie. Pomoc w tym zadaniu niosą dwa zamieszkujące manipurę bóstwa – Rudra i Lakszmi. Rudra to dziki władca czasu, śmierci, burzy, ale też uzdrowiciel i asceta powściągający poruszenia swego umysłu. Lakszmi to łagodna bogini piękna, przynosząca ukojenie i pokój. Oboje w manipurze są opiekunami joginów i joginek walczących z rodzącymi się w nich destrukcyjnymi namiętnościami.
Makrokosmicznie manipura jest krainą demonów i głodnych duchów. Jest miejscem, gdzie kształtują się namiętności będące wzorcami namiętności bogów, ludzi i zwierząt. W mikrokosmosie ciała mandala manipury mieści się dwa palce poniżej pępka. Jest to czakra odczuwania mocy, a także wyrzutów sumienia i wstydu. Może to być moc miłości, pragnienia czegoś czy moc działania. Może to być bezpodstawny wstyd spowodowany nieokreślonym impulsem z nieświadomości. Mogą to być wyrzuty sumienia, które stanowią odległe echo z przeszłości.

Manipura jest czakrą ognistej energii. Harmonia tej czakry przynosi siłę woli i panowanie nad sobą – nad ciałem i emocjami. Blokada tej czakry powoduje psychiczną sztywność, zarozumialstwo, nadmierną dumę. Wywołuje też niezdrowe poczucie wstydu prowadzące do zamknięcia się w sobie i alienacji. Dominacja i bierność, bycie „ciągłą ofiarą”, apatyczność i brak pewności siebie to wynik blokady w tej
czakrze.

ANAHATA

Czwartą czakrą jest anahata. Przedstawia się ją pod postacią kwiatu lotosu o dwunastu płatkach, z dominującym kolorem czerwonym. Anahata często ma też kolor zielony. Symbol graficzny tej mandali to dwa symetrycznie nałożone na siebie trójkąty, tworzące dwunastobok wpisany w koło. Trójkąt wierzchołkiem skierowany ku dołowi oznacza pierwiastek żeński, a trójkąt wierzchołkiem skierowany ku górze oznacza pierwiastek męski. Połączenie obu trójkątów obrazuje proces przenikania się pierwiastka żeńskiego z męskim. Mistyczne przenikanie mające miejsce w anahacie stanowi wstępną fazę całkowitego zjednoczenia.

Dźwięk anahaty to y’ czyli yam, a jej żywioł to powietrze.

W centrum anahaty, w środku po...

Wydanie

W najnowszym numerze

seminarium 2019
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.