Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

7/2019 czwarty wymiar
Tymoteusz Onyszkiewicz

PRAWDZIWY GURU

Guru, czyli ktoś, kto osiągnął oświecenie i stał się przewodnikiem na religijnej lub filozoficznej drodze, pełni ważną rolę w wielu tradycjach myśli Wschodu. Rola ta szczególnie istotna jest w nurtach tantrycznych, tak w tantrze hinduistycznej, jak i buddyjskiej oraz dżinijskiej.

NAUCZYCIEL I MISTRZ 

Guru jest wzorem dla swych uczniów, a także kieruje ich duchowym i intelektualnym rozwojem. On wyznacza zadania, czyli medytacje, modlitwy, mantry, posty, sposób oddawania czci bóstwu, zadaje lekturę odpowiednich tekstów, a także może określać styl życia, jaki powinni prowadzić jego podopieczni. Jest duchowym ojcem lub, jeśli jest kobietą, co szczególnie często zdarza się w tradycjach siaktyjskich – duchową matką. Guru rozwiązuje rodzące się w sercu każdego ucznia problemy, pociesza go w smutku, dodaje sił w chwilach zwątpienia i odczuwa radość, gdy pokonuje kolejne stopnie własnego rozwoju.

Guru, jako duchowy nauczyciel i przewodnik, posiadając pewnego rodzaju władzę nad swoimi podopiecznymi, musi być człowiekiem uczciwym i bezinteresownym. Powinno się dla niego liczyć przede wszystkim dobro uczniów, weryfikowane zasadami drogi, którą obrali, a której guru pozostaje wyra...

Wydanie

W najnowszym numerze

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.