Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

7/2019 czwarty wymiar
Jolanta Podsiadła
Dar uzdrawiania

Dar uzdrawiania

O posłudze uzdrawiania z KRYSTYNĄ WŁODARCZYK-KRÓLICKĄ, mistrzynią i nauczycielką reiki, absolwentką podyplomowego Studium Biblijnego przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, rozmawia Jolanta Podsiadła.

KRYSTYNA WŁODARCZYK-KRÓLICKA – jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła Studia Biblijne. Od 1994 roku jest mistrzynią i nauczycielką reiki. Gruntownie zgłębiła tajniki jogi, czakroterapii, akupresury, shiatsu i medycyny ajurwedyjskiej. Poznała różne metody i techniki medytacyjne Wschodu oraz medytacji chrześcijańskiej.

W Studium Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia, Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego oraz Akademii Feng-Shui we Wrocławiu prowadzi seminaria i warsztaty praktyczne na temat technik relaksacyjnych, medytacji, energetyki ciała, roli i potęgi wizualizacji w procesie terapeutycznym.

Działa w strukturach Rzemiosła Polskiego, jest przewodniczącą komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej w zawodach bioenergoterapeuta i naturopata Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapii i Radiestezji.

W 2017 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za propagowanie edukacji ekologicznej (od 25 lat pracuje w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, przy którym działa również Klub Reiki) oraz za wieloletnią współpracę z rzemiosłem.
 

Czy każdy może uzdrawiać?

– Teoretycznie każdy ma szansę, ale w praktyce tylko ten, kto ma otwarte serce na drugiego człowieka. W teologii chrześcijańskiej zdolność uzdrawiania traktowana jest jako jeden z darów Ducha Świętego. W Liście do Koryntian św. Pawła (Nowy Testament) czytamy: ...Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu, jak chce.

W Kościele katolickim sakramentem, którego przyjęcie pomnaża w ludziach ochrzczonych moc Ducha Świętego, jest bierzmowanie (KKK 1285). A zatem, będąc chrześcijanami, w których działa Duch Święty, możemy zostać ubogaceni jego darami. Posiadać na przykład dar uzdrawiania pochodzący od Boga. Warto podkreślić, że nikt inny nie musi być o tym powiadomiony, bo Duch Święty działa, „jak chce”.

A jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem?

– W Asyżu, w czasie Dnia Modlitw o Pokój w 1986 roku, Jan Paweł II powiedział: Każda autentyczna modlitwa jest poruszona działaniem Ducha Świętego, który w tajemniczy sposób jest obecny w sercu każdego człowieka.
Z lektury Nowego Testamentu wynika, że Jezus nie pozwalał swoim uczniom przeszkadzać tym, którzy czynili dobro, a nie byli Jego uczniami. Pisze o tym w swojej Ewangelii św. Marek: Wtedy Jan rzekł do Niego: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami (Mk 9,38-41). Zgodnie ze słowami Jezusa, powinniśmy więc szanować tych wszystkich, którzy czyniąc dobro, idą inną drogą.

Czy tak jak dar uzdrawiania również choroby pochodzą od Boga?

– To dość powszechne przekonanie wynika z lektury Starego Testamentu. Teologia starotestamentowa głosiła, że Bóg zsyła na lud...

Wydanie

W najnowszym numerze

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.