Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Maria Szyszkowska
Modlitwa

Modlitwa

Moc tradycji jest ogromna. Ideały o znaczeniu istotnym dla nas, żyjących w XXI wieku, zrodziły się w poprzednich wiekach. Moc tradycji bywa także zniewalająca, obezwładniająca, niszcząca dla zdolności do krytycznego myślenia. Powszechność i długotrwałość tradycji czyni często człowieka bezwolnym wobec niej.

Co jakiś czas odnajduje się zapomniane księgi, nuty utworów muzycznych, ozdoby powstałe w minionych wiekach. I nie jeden raz okazuje się, że są to wartościowe znaleziska.

Podobnie myśli filozofów żyjących przed wieloma wiekami nie straciły znaczenia dla nas, dziś żyjących. Przytoczę tu jako przykład odnalezioną modlitwę napisaną w XIII wieku przez Tomasza z Akwinu. Jestem wdzięczna zaprzyjaźnionemu ze mną księdzu, który dał mi jej tekst. Modlitwa ta, zgodnie z tym, co powiedział, wręczając mi ją, ma sens uniwersalny, powinna mieć znaczenie dla każdego. Może wywołać głęboką refleksję również w tym, kto nie przyjmuje istnienia Boga.

Tomasz z Akwinu prosi w tej modlitwie Boga o pomoc w wyrabianiu w sobie określonych cech charakteru i zwraca się też z prośbą, by dzięki pomocy wyższych sił jego relacje z innymi były właściwe. Zdaje sobie sprawę z tego, że należy być miłym dla ludzi, nawet dla tych, z któ...

Wydanie

W najnowszym numerze

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.