Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Ciało umysł dusza

Tymoteusz Onyszkiewicz Tymoteusz Onyszkiewicz

Seksualność tantryczna i jedność przeciwieństw w psychologii C.G. Junga

 

Energia, którą zwykle określa się mianem seksualnej, a idąc tropem psychologii analitycznej C.G. Junga energii libido, to w myśli tantrycznej ta sama energia, która odpowiedzialna jest za nieprzerwany ciąg kosmicznych wariacji, jakie mają miejsce wśród galaktyk, gwiazd i planet.

Energia seksualna jest zatem swoistą panenergią, zamkniętą w mikrokosmosie ludzkiego ciała i ludzkiego psyche.

Śakti i Śiwa, anima i animus

W tantrycznym przekazie energia libido utożsamiana jest z kosmiczną energią życia, która w obrębie ludzkiego ciała, a także w obrębie organizmów zwierząt, dostrzeżona i scharakteryzowana zostaje jako energia seksualna. Energia ta w hinduizmie przybiera symboliczną postać bogini Śakti. Śakti, małżonka Śiwy, będąca personifikacją energii wszechświata, a w tym i energii libido, pełni kluczową rolę tak w hinduistycznym, jak i pośrednio (wciela się w żeńską naturę Buddy) w buddyjskim tantryzmie. Bogini ta występuje w pięciu podstawowych wcieleniach: jako przepełniona miłością Parwati, jako niszczycielska wojowniczka Durga, jako mroczna pani wieczności Kali, jako mądra i łagodna Uma i jako władczyni tantrycznego wtajemniczenia – Kundalini.

W psychologii C.G. Junga, Kundalini Śakti reprezentuje archetyp animy. Jest to archetypowe wyobrażenie kobiecości, które poprzez archetyp matki, połączony z archetypem życia, prowadzi do pojęcia „energii życiowej”. Archetyp animy, podobnie jak naturę Śakti, cechuje silna dwubiegunowość. Oba te pierwiastki – anima i Śakti – łączą w sobie cechy przeciwstawne. Cechy skrajne, cechy pozytywne i negatywne, jak: czystość i rozpusta, łagodność i okrucieństwo, mądrość i ślepy szał, promienność i mrok, znajdują w animie oraz w Śakti miejsce koniunkcji.

W psychologii analitycznej C.G. Junga anima występuje w świadomości często pod postacią węża. Pojawienie się tego archetypu i jego symbolicznego obrazu w psyche jest wezwaniem dobiegającym z głębi nieświadomości. Wezwanie to stanowi sygnał mówiący o potrzebie wprowadzenia wewnętrznej równowagi i ma na celu pozbycie się wszelkich neurotycznych zaburzeń. Pojawienie się animy, a więc i poruszenie bogini Kundalini, która pod postacią węża uosabiającego energię seksualną, energię kundalini, oczekuje w umyśle na swą aktywność, to wezwanie do wyzwolenia. W przypadku psychologii Junga będzie ono wypełnionym procesem indywiduacji, w przypadku tantryzmu będzie to moksza lub buddyjska nirwana. W obu tych intelektualnych ścieżkach celem, czyli tym co stanowi wyzwolenie, będzie odkrycie czystej jaźni. Odkrycie to jest w swej istocie skonstruowaniem jaźni na nowo, odbudowaniem jej jedności poprzez połączenie, czyli syzygię dwóch ostatecznych przeciwieństw.

Kundalini Śakti dzięki posiadanej dwubiegunowości staje się łącznikiem między tym co duchowe, a tym co cielesne. Bogini ta, w swym energetycznym jądrze, niczym w piecu alchemicznym, łączy dwa przeciwieństwa – transcendentną moc ducha i immanentną, biologiczną moc energii seksualnej. Kundalini Śakti, razem ze swym małżonkiem Śiwą, są w tantrycznym hinduizmie symbolami wyzwolenia z materialnego świata. W psychologii analitycznej bogini Śakti, podobnie jak gnostycka Sophia czy kabalistyczna Szechina, jest symbolem animy. Śiwa, podobnie jak alchemiczny Merkuriusz, jest symbolem męskiego pierwiastka – animusa.

Akt seksualny, jako zjednoczenie przeciwieństw

Seksualne zbliżenie Śakti z Śiwą, podobnie jak w tantrycznym buddyzmie seksualne zespolenie buddy Samantabhadry ze swym żeńskim aspektem, symbolizuje zjednoczenie przeciwieństw, którego owocem jest uwolnienie jaźni z wszelkich szkodliwych naleciałości umysłu. W tantryzmie proces wyzwolenia dokonuje się za sprawą przechodzenia przez kolejne etapy wtajemniczenia, będące w swej istocie przełamywaniem barier psychiki. Etapy te, to umieszczone w symbolicznym ciele jogina czakry, których boginią, a zarazem przemieszczającą się w nich energią jest Kundalini.

Jednakże, aby zrozumieć fenomen czakr i proces, jaki rozgrywa się w nich podczas tantrycznej medytacji, niezbędne jest przyjrzenie się kilku aspektom filozofii, która w ciągu dwóch tysiącleci rozwijała się w Indiach.

Podłożem, na którym wyrosły hinduistyczne prądy filozoficzne, były systemy sankhji i wajsiesziki. Udostępniły one filozoficznej, jak i religijnej myśli pojęcia i zasady, nie zmieniające się aż po czasy współczesne. Podobnie jak filozofia europejska rozwijała się, będąc niejako obszernym suplementem do filozofii Platona i Arystotelesa, tak dojrzała filozofia indyjska budowała swe doktryny w odniesieniu do sankhji i wajsiesziki. Filozofia sankhji oparta jest na tradycji wedyjskiej (Rygweda, Jadźurweda, Samaweda, Atharwaweda oraz komentarze: brahmany, aranjaki i upaniszady) w połączeniu z tradycją epicką (Mahabharata z Bhagawadgitą i Ramajana). W eposach, szczególnie zaś w Bhagawadgicie, rysuje się już wyraźny wpływ sankhji. Filozofię tę kształtowały także idee buddyjskie i (w mniejszym stopniu) dżinijskie. Wajsieszika była atomistyczną filozofią przyrody, a twórczym jej rozwinięciem była filozofia njaji.

Artykuły z tej kategorii

  • Fenomen jasnowidza

    Dla jednych jasnowidze to zwykli hochsztaplerzy, którzy wykorzystują ludzkie dramaty, by uzyskać medialny rozgłos. Inni patrzą na nich z uśmiechem politowania, jak na niegroźnych wariatów, którzy starają się pomóc, lecz są całkowicie nieskuteczni. Ale są również i tacy, którzy patrzą na ich działania najzupełniej poważnie. Pośród tej grupy znajdują się osoby, których nigdy nie posądzilibyśmy o brak racjonalizmu czy zwykłego trzeźwego myślenia.…

    Czytaj więcej...

  • Synchronizm

    Jeszcze nie można udowodnić, że określone wydarzenia zachodzą na skutek tajemniczej (kosmicznej?) koincydencji. Są jednak ludzie, którzy nie tylko spotkali się z tym zjawiskiem, ale go doświadczyli. Czym są wydarzenia synchroniczne? Ogólnie rzecz ujmując, są to doświadczane przez określone osoby przypadki lub nieoczekiwanie wydarzenia (w których przychodzi im uczestniczyć), które nigdy by nie zaistniały tu i teraz, gdyby w przeszłości coś się nie stało.…

    Czytaj więcej...

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.