Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Człowiek wszechświat

Tadeusz Oszubski Tadeusz Oszubski

O czym mówią delfiny?

O czym mowia delfiny1
O czym mowia delfiny3
O czym mowia delfiny4
bwd 1/3 
fwd

 

Naukowcy intensywnie pracują nad złamaniem kodu sygnałów, którymi komunikują się delfiny. To, co do niedawna było ryzykowną hipotezą, stało się pewnikiem: delfiny rozmawiają ze sobą w skomplikowanym języku.

 

Pierwszym badaczem, który stwierdził, że delfiny nadają sobie imiona, jest dr Vincent M. Janik z University of St. Andrews w Wielkiej Brytanii. Ekspert opublikował wyniki swoich badań nad tą kwestią już w 2000 roku.

Pionierskie analizy dr. Janika, weryfikowane przez innych badaczy, dowiodły, że żyjące na wolności delfiny butelkonose porozumiewają się między sobą indywidualnymi, ustalonymi dźwiękami – imionami. Badania brytyjskiego naukowca wykazały, że delfiny uczą siebie nawzajem tego rodzaju nowych dźwięków. Praktycznie w każdym stadzie, każdy delfin ma własne imię – wołając danego osobnika inne delfiny wydają zawsze taki sam dźwięk, specyficzny „gwizd”. Na podstawie prowadzonych od wielu lat obserwacji delfinów Janik stwierdził, że delfiny butelkonose są jedynymi spośród ssaków, oprócz człekokształtnych, które utrzymują tak skomplikowane indywidualne interakcje za pomocą dźwięków.

Nowe dowody w tej dziedzinie przedstawił w kwietniu 2008 r. naukowy tygodnik „New Scientist”, publikując wyniki trzyletnich badań nad zachowaniami delfinów butelkonosych, które prowadziła dr Liz Hawkins z Southern Cross University w Lismore w Australii.

Dr Hawkins wyodrębniła ok. 200 rozmaitych gwizdów wydawanych przez delfiny i powiązała je z konkretnymi zachowaniami tych ssaków.

– Ich sposób komunikowania się jest niezmiernie złożony, zawiera różne konteksty.

W tym sensie można to nazwać językiem

– stwierdziła dr Hawkins w oświadczeniu dla mediów.

Australijska badaczka nagrała ponad 1600 różnych gwizdów,

potem przeanalizowała ich początkową częstotliwość, długość trwania i częstotliwość końcową. Wyodrębniła 186 różnych typów gwizdów, z których 20 powtarzało się szczególnie często.

Dr Hawkins udało się powiązać część dźwięków wydawanych przez delfiny z konkretnymi zachowaniami tych ssaków, takimi jak żerowanie czy odpoczynek. Zidentyfikowała również dźwięk wydawany zwykle przez osobnika, który się zagubił.

Z prac innej badaczki delfinów, dr Melindy Rekdahl z University of Queensland w Australii, także wynika, że sposób komunikacji tych zwierząt jest bardzo złożony. Co zastanawiające, zdaniem dr Rekdahl, delfiny hodowane przez ludzi są bardziej gadatliwe od tych żyjących w stanie dzikim.

Populacje delfinów różnią się nie tylko gadatliwością. Według opublikowanych

w marcu 2008 r. ustaleń ekspertów z Uniwersytetu Walijskiego oraz Fundacji Delfinów Shannon w Irlandii, delfiny żyjące u wybrzeży Walii porozumiewają się w tak specyficzny sposób, że można założyć, iż to miejscowy dialekt.

Naukowcy analizowali dźwięki wydawane przez 240 delfinów żyjących w Zatoce Cardigan i stwierdzili, że język tych morskich ssaków różni się od tego, którym posługują się delfiny w innych okolicach Wysp Brytyjskich. Badacze zebrali 1882 próbki dźwięków wydawanych przez delfiny. Na tej podstawie zamierzają opracować specjalny słownik, porządkujący znaczenie słów wypowiadanych przez delfiny w różnych sytuacjach, np. podczas żerowania. Czyżby delfinie stada, tak jak ludzkie plemiona, stworzyły nie tylko wiele dialektów, ale i języków? Pamiętajmy, że delfiny butelkonose, najbardziej rozgadane z waleni, są gatunkiem starszym o miliony lat od liczącego 200 tysiącleci człowieka współczesnego.

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.