Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Człowiek wszechświat

Marcin Świder

Rok Czarnego Smoka

biznes i karieraWedług kalendarza chińskiego rok 2012 będzie rokiem Czarnego Smoka i rozpocznie się 23 stycznia o godzinie 9.40 czasu warszawskiego. W filozofii chińskiej symbolizuje energię Nieba oraz aktywne oddziaływanie kosmicznych praw na życie ludzkie.

Często generuje zmartwienia czy nawet mistyczne lęki ludzi Wschodu. Według tradycji zaś Smok uosabia władzę w różnych przejawach. To jedyny znak, który wyłamuje się z cyklu tzw. zwierząt domowych, mających zrozumiałe dla człowieka charaktery i przyzwyczajenia. Smok jest istotą niewidzialną, żyjącą poza Ziemią, dlatego też trudną do scharakteryzowania. Jego astralne wibracje mogą być odczuwane wyłącznie pośrednio, poprzez wydarzenia i ich wpływ na nasz los. Niesie istotne zmiany w polityce, życiu wielu ludzi i ich postrzeganiu świata. Ma znaczący wpływ na całą planetę, dlatego uważa się, że Smok jest symbolem sukcesu, siły, energii i sprawnego działania.

Urodzeni w roku Smoka wyróżniają się sprawnością fizyczną oraz niebywałą siłą woli i charakteru. Ich życie może z boku wyglądać jak film przygodowy. Ci ludzie są niezwykle honorowi i niezależni, czasem w takim stopniu, że świadomie marnują życie tylko dlatego, że muszą postawić na swoim. Ich pomysły są zawsze oryginalne i owocne, mimo że czasem przekraczają granice zdrowego rozsądku. Smoki z trudem nawiązują znajomości, ale jeśli znajdą przyjaciół, to ufają im bezgranicznie. Już jako dzieci mają mocny kręgosłup moralny i przez całe życie nie pozwalają go sobie złamać. To ludzie kategoryczni i bezkompromisowi, wymagają nieskazitelnego zachowania nie tylko od siebie, ale i wszystkich dookoła. Potrafią też być nieznośni, trudni do zrozumienia, a mimo to są uwielbiani.

Jeśli młodsze dziecko w rodzinie urodziło się w roku Smoka, to bez względu na wiek weźmie na siebie najtrudniejsze obowiązki. Jeżeli natomiast w tym roku urodziło się najstarsze dziecko, to zawsze będzie opiekować się rodzeństwem, pomagając mu w zajęciu odpowiedniego miejsca w życiu.

Smoki nie znoszą nieszczerości, hipokryzji, obłudy – czasem do tego stopnia, że zwykłe dobre traktowanie czy nawet miłość potrafią uznać za udawane.

Energie roku Smoka stworzą możliwości rozwoju duchowego, uwolnienia się od negatywnych energii z przeszłości i przenikania do wyższych wymiarów. Smok jest strażnikiem czasoprzestrzennego kontinuum i uczy, jak nie wpadać w pułapki materialnego świata. Życie ludzi w tym roku będzie barwne, dynamiczne, obfite w różnorodne i niezwykłe zdarzenia, ponieważ energia zdolna pobudzać wiarę w ideały i dążenie do nowego przejawiać się będzie wyjątkowo aktywnie. Wiele osób zejdzie ze sceny politycznej czy wycofa się z biznesu, a na ich miejsce pojawią się inni, potrafiący właściwie rozumieć i interpretować ducha czasu, przygotowani do dokonania niezbędnych zmian. Wibracje roku Smoka pomagają ludziom twórczym, na przykład pisarzom czy kompozytorom, malarzom, ponieważ sprzyjają ujawnianiu ich ukrytego potencjału, aktywizacji wyobraźni, pojawieniu się nowych idei. Ten czas jest na Wschodzie często łączony z przemianami w ideologii, kulturze, polityce i postrzeganiu świata. Nastąpi skupienie uwagi na wychowaniu i nauczaniu, religii, sztuce, filozofii i tych obszarach działalności, które sprzyjają rozwojowi duchowemu.

Pierwsza połowa 2012 roku wiąże się z niewielkimi wahaniami, powoli zaczniemy wracać do równowagi po burzliwych wydarzeniach roku Kota. Energie Smoka w tym okresie przejawią się wyjątkowo aktywnie, a nawet agresywnie, zwłaszcza od końca marca do połowy kwietnia oraz na początku maja i w czerwcu.

Druga połowa roku powinna być bardziej konstruktywna i spokojna. Na Wschodzie mówi się, że w pierwszym półroczu należy postępować wyjątkowo roztropnie, kontrolować swoje życzenia i zachcianki oraz realnie oceniać ambitne plany i zamiary. Nieposkromiony duch Smoka będzie bowiem popychać do realizacji nawet najbardziej ryzykownych projektów, lecz trzeba mieć na uwadze, że może nakłaniać także do tych przesadnych czy nawet ekstremalnych działań. W tym okresie większość ludzi będzie miała nadmiar energii, mnóstwo planów, perspektyw; na całym świecie zaobserwujemy przemiany w prywatnych, gospodarczych i politycznych relacjach.

Na Wschodzie uważa się, że druga połowa roku Smoka sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć, zawieraniu małżeństw, a zwłaszcza płodzeniu dzieci, które przejmą w przyszłości rolę opiekunów swoich bliskich. Urodzeni w tym roku będą wyjątkowo życzliwie nastawieni do rodzin, zwłaszcza do ich starszych członków.

Przedstawicielom innych znaków zaleca się nieco ostudzić zapał, wyważyć plany i pohamować przesadny entuzjazm. Chociaż wspaniałomyślny Smok gotów jest dzielić się swoją fortuną i aktywnością, trzeba pamiętać, ze to raczej sprinter, nie przepada za długimi dystansami – stąd jego zainteresowanie pomysłami często znika, gdy pojawiają się jakieś problemy, przychodzi czas naprawiania błędów czy spłacania długów. Niewykluczone, że ludzie, kojarzeni dotychczas z sukcesem, mogą w tym okresie odejść ze sceny czy zerwać z polityką, biznesem, by spróbować swoich sił w innych sferach działalności.

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.