Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Radiestezja Feng-Shui

Jakub Ziemla Jakub Ziemla

Konwencja mentalna, czyli jak komunikować się z wahadłem

 imagesCA5831RDW poprzednim numerze opisałem, jak odnaleźć swój promień na wahadle, umożliwiający optymalne zsynchronizowanie człowieka z wahadłem. To na samym początku dość ważne techniczne zagadnienie. Znając już własny promień na swoim wahadle, czas na ustalenie zasad komunikacji z wahadłem.

Jak wspomniałem miesiąc temu, odbiornikiem energetycznych podprogowych bodźców jest ludzki organizm. Wahadło lub różdżka są jedynie wskaźnikami. Poprzez charakterystyczne ruchy wahadła otrzymujemy z naszej podświadomości informację, którą musimy w sposób prosty odczytać, a następnie zinterpretować.

Wahadło poprzez swoją prostą budowę i zasadę działania nie daje nam zbyt wielu możliwości ruchów. Różdżka ma jeszcze bardziej ograniczone możliwości. W przypadku wahadła do dyspozycji mamy:

• Ruchy oscylacyjne. Najczęściej są to oscylacje w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. Czasami mogą to być oscylacje wskazujące płaszczyzny pod różnymi kątami.

• Ruchy obrotowe: wirowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym.

• Ruchy pośrednie, kiedy to wahadło porusza się, wykreślając swoim ciężarkiem kształt elipsy.

• Bezruch. Czasami brak ruchów wahadła też bywa istotną informacją.

• Serie – sekwencje ruchów. Na przemian następujące po sobie oscylacje i ruchy obrotowe.

Ale już ten skromny zasób ruchów umożliwia stworzenie systemu, za pomocą którego możemy „porozumiewać” się poprzez wahadło z naszą podświadomością.

Co oznaczają poszczególne ruchy wahadła?

Na to pytanie każdy, kto zaczyna przygodę z radiestezją, powinien sobie odpowiedzieć poprzez ustalenie własnej konwencji mentalnej. Konwencja mentalna to nasz umowny i wewnętrzny system przekazywania informacji z podświadomości, wyrażający się poprzez różne ruchy wahadła lub różdżki. Ten system oparty o określone reagowanie sprzętu radiestezyjnego powiązany jest z systemem prostych i logicznych pytań oraz poleceń wypowiadanych w myślach, które podczas wykonywania badań i pomiarów radiestezyjnych kierujemy do naszej podświadomości.

Do tego systemu pytań i poleceń należy określić system umownych, odpowiednich ruchów i reakcji sprzętu radiestezyjnego. W przypadku wahadeł mogą to być proste oscylacje w różnych płaszczyznach bądź ruchy wirowe w prawo lub lewo. W przypadku różdżki dwuramiennej pojedyncze wybicia w górę lub w dół lub też sekwencje wybić. Wskazania sprzętu są zakodowanymi odpowiedziami na stawiane pytania czy polecenia.

Jak ustalić własną konwencję mentalną?

Mając wahadło z wyznaczonym własnym promieniem, siedząc lub stojąc, koncentrujemy się i zadajemy w myślach pytania. Po każdym oczekujemy reakcji wahadła w postaci określonych ruchów, czyli oscylacji poziomej lub pionowej, wirowania w jedną lub drugą stronę, ewentualnie innych złożonych ruchów.

Niektórzy radiesteci twierdzą, że konwencję mentalną należy sobie z góry narzucić i od razu przyjąć umowne odpowiedzi wahadła. Osobiście uważam, że trzeba pozwolić podświadomości wybrać własny system ruchów wahadła – dostosowany do odpowiedzi. Faktem jest, że u większości ludzi jest on podobny.

Jak powinniśmy postępować przy ustalaniu konwencji mentalnej?

Na początek wystarczy znajomość odpowiedzi na kilka pytań:

1. Proponuję zacząć od postawienia pytania: „Jak wahadło będzie wskazywać mi odpowiedzi oznaczające TAK?”. Po chwili wahadło zacznie się poruszać. Ruch ten należy zaobserwować i dokładnie prześledzić, zwracając uwagę na jego dynamikę i czytelność. U większości osób odpowiedź na TAK to oscylacja pionowa.

2. Następne pytanie, jakie należy postawić, to: „Jak wahadło będzie wskazywać mi odpowiedzi NIE?”. Podobnie jak wcześniej, obserwujemy i zapamiętujemy ruchy wahadła. U większości osób odpowiedź na NIE to oscylacja pozioma.

3. Kolejne pytanie mentalne powinno brzmieć: „Jak wahadło pokazywać będzie wyniki POZYTYWNE?”. Pozytywne obejmować będzie pojęcia: dobry, korzystny, dodatni itp. Podobnie jak poprzednio obserwujemy wahadło i zapamiętujemy. Najczęściej jest to ruch wirowy zgodny z ruchem wskazówek zegara.

4. Analogicznie postępujemy, szukając ruchu wahadła dla wyników negatywnych. Pytanie powinno brzmieć: „Jak wahadło pokazywać będzie wyniki NEGATYWNE?”. W tym wypadku określenie to będzie obejmować: źle, niekorzystnie, ujemnie itp. Najczęściej jest to ruch wirowy przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

5. Na sam koniec wskazane jest znać reakcje wahadła na sytuację, w której nie mamy odpowiedzi. Pytanie mentalne powinno brzmieć: „Jak wahadło sygnalizować będzie BRAK ODPOWIEDZI?”. Tak może się zdarzyć, kiedy pytamy o skomplikowane sprawy lub wchodzimy w sfery bardzo osobiste bez moralnego przyzwolenia. Nie będzie odpowiedzi również wtedy, kiedy postawimy pytanie nielogiczne lub też kiedy następuje chwilowy zanik naszych predyspozycji do wykonania badania. Brak odpowiedzi najczęściej wahadło sygnalizuje poprzez bezruch.

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.