Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Uzdrowiciele, Terapeuci, Radiesteci

Tadeusz Szewczyk

Tadeusz Szewczyk

Uzdrowiciel, naturoterapeuta, kręgarz, wielki mistrz reiki, autor 10 książek o zdrowiu łamie stereotypy dotyczące uzdrawiania. Wskazuje błędy, jakie popełniają uzdrowiciele, podaje przyczyny chorób i radzi, jak w prosty sposób zachować zdrowie.

Uzdrawianie dwutorowe – ciała i sfery duchowej
 Żeby zrozumieć proces uzdrawiania, należy najpierw poznać mechanizmy prowadzące do powstawiania chorób. O ile chorób jest nieskończenie dużo, o tyle ich przyczyn jest niewiele i są prozaiczne – uważa Tadeusz Szewczyk. – Można je określić krótko – brak miłości do siebie, Boga i innych. Wielu uzdrowicieli o tym nie pamięta lub nie przywiązuje do tego należytej wagi.
Bioterapia polega na korygowaniu zaburzeń energetycznych w ciele człowieka za pomocą energii uzdrowiciela. Bioterapeuta usuwa blokady energetyczne z organów, co prowadzi do odzyskania zdrowia.
– Ten rodzaj terapii daje doskonałe wyniki, jednak nie leczy przyczyn, a jedynie objawy – mówi Tadeusz Szewczyk. – Coś musiało doprowadzić do tych blokad. Jeśli nie zostanie uzdrowiona przyczyna, polepszenie zdrowia będzie przejściowe – problem pozostanie, może tylko zostać przesunięty w czasie lub przerzucony na inny organ, ale z pewnością powróci.
 „Nie wystarczy uzdrowić ciało, trzeba też uzdrowić duszę”. Ta dewiza jest mottem działania Tadeusza Szewczyka. Uważa on, że prawdziwa przyczyna powstawania schorzeń związana jest z chorobą duszy, a duszę kaleczymy swoimi emocjami, które deformują pole informacyjne, programując negatywne zdarzenia i choroby.

Największym wrogiem
są własne myśli
Szewczyk uważa, że u źródeł każdej choroby jest coś nieprzebaczonego, jakiś żal, emocjonalne zaangażowanie w pretensje i urazy, chore relacje międzyludzkie, krytyczny stosunek do siebie i innych, poczucie winy. Myśli i emocje człowieka kreują także wydarzenia w jego życiu. Choroba albo splot złych okoliczności życiowych to nie żadne fatum ani zrządzenie losu. My sami tworzymy swoją przyszłość, w tym także choroby.
– Emocje powstają w naszej głowie – mówi terapeuta. – Przetrawione wcale nie rozpływają się bez śladu, ale lokują wokół nas w tak zwanej przestrzeni aurycznej i wnikają do ciała. Negatywne emocje powodują, że aura ulega deformacji. To skutecznie odcina energię od poszczególnych organów i partii ciała, tworząc warunki do powstania choroby lub program na jakieś złe wydarzenia w życiu. Może się to urzeczywistnić w ciągu kilku miesięcy lub lat. Usunięcie takich programów i deformacji skutkuje natychmiastową poprawą stanu zdrowia i samopoczucia, a także zmianą programu tworzącego niekorzystne wydarzenia życiowe.

Nic się w twoim życiu
nie zmieni, dopóki sam się nie zmienisz
Drogowskazem dla Tadeusza Szewczyka w jego pracy terapeutycznej są badania rosyjskiego uzdrowiciela Siergieja Łazariewa i nauki Sai Baby. Pozwoliły mu one zrozumieć, jak ważne w życiu człowieka są myśli, emocje i podejście do innych ludzi.
– Istnieje pilna potrzeba uzdrawiania sfery emocjonalnej i duchowej – twierdzi terapeuta. Lekarstwem dla duszy jest życzliwość, serdeczność, miłość, wyrozumiałość, przebaczenie, skrucha, bycie w porządku wobec siebie i innych, a wrogiem – wewnętrzna pycha i panoszące się ego. Aby być zdrowym, trzeba zacząć inaczej myśleć. Zadbać o swoją przyszłość możemy tylko poprzez zmianę stosunku do przeszłości. Nie opłaci się kurczowo trzymać swoich racji i zasad, bo zawsze dzieje się to kosztem zdrowia.
 Szewczyk uważa, że emocje gromadzą się w organach. Wątroba akumuluje złość, nerki blokowane są przez lęki i obawy, agresja odkłada się na sercu, smutek i żal na jelicie grubym, odrzucenie skutkuje chorobą żołądka, trzustki i śledziony, zaś przyczyną raka jest uporczywy żal do kogoś bliskiego.
 – Udało mi się pomóc wielu ludziom, ale skuteczne przeprowadzenie u chorego procesu przebaczania i zmiany sposobu myślenia to trudna praca. Oczekiwanie, że bioenergoterapeuta, jak magiczną różdżką, uzdrowi z każdej choroby, jest błędem. Terapeuta musi poprzez rozmowę dotrzeć do przyczyn schorzenia. Powinien uważnie słuchać, klient z pewnością powie coś, z czego można wywnioskować, z jakich emocji wynika jego problem. Uzdrawianie bez rozeznania prawdziwych przyczyn dolegliwości nie tylko nie przyniesie pożądanych rezultatów, ale może spowodować przejęcie choroby klienta przez uzdrowiciela. To dlatego lekarze i terapeuci żyją zwykle krócej niż ogół populacji.
Szewczyk chroni się przed przejęciem choroby klienta, wypowiadając formułkę, słowa Sai Baby, przekazane ludziom jako „bezcenny sekret”: „Panie, moim przeznaczeniem jest działać i będę się wywiązywał z tego obowiązku, ale wiem, że to Ty, boska świadomość w moim wnętrzu, jesteś prawdziwym wykonawcą tych czynności. Proszę, przyjmij owoce mojej pracy”. Terapeuta poleca ten sposób nie tylko uzdrowicielom, ale wszystkim ludziom.

Wypalanie emocji
Tadeusz Szewczyk przez lata poszukiwał skutecznych sposobów rozwiązywania problemów emocjonalnych. Wskazówki znalazł w Biblii i ludowych przekazach. Aby skutecznie oczyścić człowieka, nie wystarczy usunąć negatywnych energii z jego aury, gdyż w ich miejsce natychmiast zaczną przenikać chore energie ulokowane w ciele w postaci blokad energetycznych, które często siedzą tam od wielu lat. Tadeusz wypracował nowatorską metodę oczyszczania aury płomieniem świecy. Technikę tę przekazał mu inny podlaski terapeuta, Leon Chlabicz, który wzorując się na motywach ze Starego Testamentu, wykorzystywał ją do oczyszczania ludzi z tzw. chorób „zadanych” i obcych konstrukcji energetycznych, wpływających na wydarzenia w ich życiu. Metodę tę, po zmodyfikowaniu, Szewczyk z powodzeniem wykorzystuje do oczyszczania ciała z nawarstwionych emocji.
 Najpierw oczyszcza głowę jajkiem w skorupce. Następnie wbija jajko do szklanki z wodą. Pozostaje ono tam na cały czas trwania seansu, ponieważ tworzące się nad żółtkiem struktury z białka, podobnie jak wylany do wody wosk, dostarczają terapeucie na bieżąco informacji o stanie zanieczyszczenia aury i o rodzajach emocji klienta. Żółtko symbolizuje głowę i resztę ciała, a to, co jest ponad nim, traktuje się jako negatywne emocje zalegające w aurze. Konstrukcje te mogą przybierać różne kształty, z których każdy oznacza coś innego. Przykładowo, uformowany nad żółtkiem cieniutki sznureczek to połączenie mentalne z człowiekiem żyjącym (stara miłość, rozłąka, przejmowanie się losem kogoś bliskiego itp.) bądź też z duszą zmarłej osoby, która z powodu nadmiernego przywiązania emocjonalnego nie odeszła do światłości. Konstrukcje przypominające narośl świadczą o tym, że mamy jakiś poważny problem emocjonalny z bliską osobą. Trudno podać dokładną receptę na to, jak odczytywać informacje zawarte w jajku, ponieważ każdy przypadek jest inny. Trzeba dużego doświadczenia i wprawy, aby móc zinterpretować, jaki rodzaj uczuć przedstawiają uformowane nad żółtkiem struktury. Pomocą mogą tu być indywidualne skojarzenia.
 Negatywne emocje terapeuta spala w płomieniu świecy umieszczonej w specjalnym przyrządzie – lichtarzyku.
 – W miarę oczyszczania aury zmieniają się konstrukcje w szklance z rozbitym jajkiem – mówi Tadeusz Szewczyk. – Jeśli wszystkie białe formacje z białka oderwą się od żółtka i wypłyną, to znaczy, że emocje zostały powypalane i aura jest już czysta. Technika oczyszczania nie jest prosta. Nie każda świeczka się do tego nadaje, a wypalane uczucia kopcą czarnym dymem. Gdy nie ma już złych emocji, świeczka przestaje kopcić.
Oczyszczanie trwa około godziny. Takich seansów zwykle trzeba kilka, ponieważ po wyczyszczeniu aury rozpoczyna się proces odwrotny. Nagromadzone w ciele emocje, w postaci zastoin tworzących blokady energetyczne, na powrót przenikają do aury, gdyż zrobiła się tam wolna przestrzeń. Wtedy terapeuta wypala następne ich pokłady, aż do całkowitego oczyszczenia. Po wszystkim niezbędny jest rozluźniający i uzdrawiający seans energią reiki.

 Oczyścisz emocje
– zniknie choroba
 – Efekty oczyszczenia aury przy pomocy płomienia świecy są zaskakujące – mówi Szewczyk. – Skutek jest natychmiastowy. Człowiek jaśnieje w dosłownym tego słowa znaczeniu, jaśnieje jego aura, twarz, staje się weselszy, pogodniejszy. Wzrasta w nim poczucie własnej wartości, pozytywnej i twórczej tożsamości. Osobowość zaczyna przyciągać.
 Oprócz widocznych efektów zdrowotnych wypalanie niszczy tkwiące w aurze programy na choroby, które pojawiłyby się dopiero w nieokreślonej przyszłości. Zmienia się także program życia – tworzy się pozytywna siatka zdarzeń. Niestety nie da się przekonująco stwierdzić, z jakich czekających nas nieszczęść czy chorób zostaliśmy uwolnieni.
 Za procesem oczyszczania powinna iść całkowita przebudowa myślenia i zmiana stosunku do przeszłości, przemiana światopoglądu. Jest to nieodzowny warunek. Powinniśmy chcieć naprawić swoje życie. Nauczyć się nie chować urazy i żalu. Będziemy mieli ułatwione zadanie, ponieważ powypalane emocje i tzw. „myślaki” uwolnią nas od obsesji, umożliwiając przebaczanie i odpuszczanie.
 – Dzięki takiemu oczyszczeniu możemy się ustrzec wielu chorób, w tym raka – uważa białostocki terapeuta. – Możemy także uniknąć przerzutów w przypadku, kiedy jesteśmy po udanej operacji wycięcia lub wyleczenia nowotworu. Jeśli chory znajdzie drogę do całkowitego, radykalnego przebaczenia, przestanie odczuwać uporczywy żal do kogoś bliskiego, nowotwór może cofnąć się całkowicie.
 Wypalanie emocji ma jeszcze tę zaletę, że wszystkie negatywne energie neutralizują się całkowicie, a nie, jak w przypadku innych metod, wyrzucone z aury, egzystują poza nią, tworząc pola uczuć, które mogą przyczyniać się do nieszczęść innych ludzi.
 Tadeusz Szewczyk od lat propaguje ten sposób uzdrawiania, łącząc go z terapią reiki. Swoje doświadczenia opisuje w książkach – wydał ich już 10. Oto niektóre tytuły: Miłość i przebaczenie odmienia twoje życie, Twój los jest w twoich rękach, Naturalne metody uzdrawiania, Prastara terapia jajem, Reiki sztuka uzdrawiania dla każdego. Najnowsza pozycja to Klucz do uzdrawiania.

Jacek Słomiński

Uzdrowiciele, Terapeuci...

W najnowszym numerze

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.