Marta Pietrzykowska

W astrologii chińskiej przykłada się ogromną wagę do prognoz dotyczących wpływu czasu na człowieka i przestrzeń.

Wraz z nadejściem Chińskiego Nowego Roku zmienia się układ energetyczny sił oddziałujących na przestrzeń, w której żyjemy i pracujemy, oraz na nasz indywidualny wykres astrologiczny zwany  BaZi, znany także pod nazwą Cztery Filary Przeznaczenia.

A rok zapowiada się bardzo ciekawy, gdyż Szczur jest pierwszym z 12 znaków chińskiego zodiaku i rozpoczyna nowy cykl astrologiczny. Bazując na kalendarzu solarnym kolejny chiński rok w Polsce zaczniemy 4 lutego 2020 roku, ale jego obchody w Chinach rozpoczną się zgodnie z kalendarzem tysiącletnim już 25 stycznia.

Ludzie od najdawniejszych czasów zajmowali się obserwowaniem otaczającej ich przestrzeni i przyrody, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na swoje losy. Starali się interpretować pojawiające się dobre i złe znaki, przepowiadać pogodę oraz bardziej skomplikowane sprawy dotyczące nie tylko losów pojedynczych ludzi, ale również większych społeczności, krajów i świata. W metafizyce chińskiej do prognozowania przyszłości oraz potencjału człowieka i miejsca używa się różnych metod, a ważnym punktem wyjściowym jest rozpoczęcie nowego roku oraz przygotowanie na ten czas specjalnych wykresów. Każdy nowy rok jest bowiem dobrym momentem do przyjrzenia się zmieniającemu się potencjałowi energetycznemu naszej przestrzeni i nowym wpływom, jakim ta przestrzeń będzie podlegała przez kolejne 12 miesięcy. A miejsce, w którym żyjemy, i jego energia ma na nas ogromny wpływ. Ta sama przestrzeń może nas w naszych planach i działaniach wspierać lub też oddziaływać mniej korzystnie i taką informację warto posiadać z wyprzedzeniem, aby adekwatnie do niej zareagować.

W feng shui fundamentalne znaczenie ma nie tylko Teoria Pięciu Przemian, Teoria Yin i Yang, zasada Tien Di Ren, ale wiele innych bardzo skomplikowanych technik i metod, które studiuje się przed wejściem w nowy rok, aby poznać jego potencjał. Jedną z takich zaawansowanych metod, którą poleca znany w Azji mistrz i nauczyciel chińskiej metafizyki Grand Master Vincent Koh, jest także analizowanie heksagramu, jaki będzie rządził w danym roku. W 2020 roku będzie to heksagram 36, zwany Ming Yi. Składa się on z 6 linii powstałych z dwóch trygramów zapisywanych za pomocą linii Yin (linie przerywane) oraz Yang (linie ciągłe). Dolny trygram nazywa się Li, czyli Ogień, a górny – Kun, czyli Ziemia. Inna nazwa, którą stosuje się dla heksagramu 36, to Ubywanie Światła lub Gasnące Światło. Niestety jest to heksagram oznaczający pojawienie się ciemności, która przesłania Słońce i jest zapowiedzią trudnego czasu, kiedy ludzie mogą czuć się przygnieceni. W Księdze I Ching opisywany jest on także jako heksagram przynoszący różne wyzwania, pojawienie się osób knujących za plecami oraz nastanie rządów ludzi, którzy mają złe zamiary. Jego obecność wróży trudności i liczne wyzwania. Dlatego, gdy pojawia się taki heksagram, jednym z zaleceń jest zachowanie skromności, prawych uczynków i czekanie na powrót dobrego czasu, który przyjdzie niebawem. Jednak czekanie nie oznacza bierności.

W sytuacji gdy prognozy ogólne dotyczące roku są mniej korzystne, dużego znaczenia nabiera właściwe planowanie swoich działań. Pomocą i wsparciem będzie tu specjalny Kalendarz Feng Shui Tong Shu na 2020 rok. Bazuje on na zaawansowanych technikach doboru odpowiednich dat i przestrzeni na nasze działania, tak aby wspierała nas energia dnia i miejsca; poznaniu swojego potencjału rocznego na podstawie indywidualnego wykresu astrologicznego BaZi, ale również poznaniu potencjału energetycznego danego roku dla przestrzeni, w której żyjemy lub pracujemy. Dlatego dużą wagę przykłada się do konsultacji feng shui oraz corocznych aktualizacji tych konsultacji w oparciu o zmienne wpływy energii rocznych w danej przestrzeni. Kluczowe jest tutaj utrzymanie dobrego feng shui w przestrzeni, w której żyjemy lub pracujemy. Taka coroczna konsultacja aktualizacyjna pozwala z wyprzedzeniem określić miejsca lub rejony, które należy aktywować w danym roku oraz te, które z różnych powodów zaleca się zostawić w spokoju. Znając datę rozpoczęcia nowego roku, mamy szansę, aby – gdy jest taka potrzeba – coś z wyprzedzeniem w naszej przestrzeni zmienić, jeszcze przed nadejściem nowego roku lub dokończyć szybko remont w miejscu, które w kolejnym roku nie powinno być pobudzane. Różnice w oddziaływaniu energii rocznych mogą być wyraźne i łatwo zauważalne, mogą też mieć charakter bardzo subtelny i dadzą się zauważyć dopiero po jakimś czasie. Często ludzie opowiadają mi, że coś trudnego zaczęło się dziać w ich życiu właśnie na początku Chińskiego Nowego Roku lub na odwrót czują bardzo pozytywną zmianę od chwili jego rozpoczęcia i chcieliby taką pozytywną energię utrzymać. To istotne, gdyż uważa się, że nagromadzenie ściśle określonej pozytywnej energii Qi w danym sektorze domu, mieszkania czy biura i pobudzanie jej może przyczynić się do poprawy zdrowia, relacji czy też sytuacji finansowej. Natomiast negatywna energia Qi może przyczynić się, niestety, do pogorszenia różnych aspektów życia osobistego lub zawodowego.

Jedną z pomocnych tu zasad określających energię w przestrzeni jest technika Wędrującej Gwiazdy. Technika ta ma wiele zaawansowanych formuł i głębsze powiązania z systemem Xuan Kong. Dzięki niej można badać wpływy czasu w przestrzeni, tworząc tzw. wykresy urodzeniowe domu oraz badając wpływy roczne czasu, korzystając z wykresu Rocznej Wędrującej Gwiazdy. Koncepcja ta opiera się na informacjach, iż energię danej przestrzeni i sektora można wyrazić za pomocą liczb (Gwiazd), które mają ścisłe powiązanie z czasem. Umieszcza się je w dokładnie określonych rejonach domu, mieszkania czy biura, które zostały wyznaczone za pomocą kompasu, w powiązaniu z rejonami geograficznymi. Formuła ta opisuje przestrzeń i rodzaj jej oddziaływania na człowieka na podstawie obecności określonych sprzyjających lub niszczących Gwiazd znajdujących się w obrębie tej przestrzeni. Istnieją także zaawansowane techniki, które opisują potencjał człowieka w danym roku oraz jego powiązanie z przestrzenią na podstawie indywidualnie wyznaczanej liczby Gua (pisałam już o tym na łamach „Czwartego Wymiaru”).

Układ feng shui wg Rocznej Wędrującej Gwiazdy w roku Metalowego Szczura 2020

Do określenia wpływu rocznego energii Qi na naszą przestrzeń w 2020 roku proponuję posiłkować się poniższym kwadratem określającym korzystne i mniej korzystne rejony użytkowanej przestrzeni w zależności od ich przynależności do danego sektora geograficznego. Rejony oznaczone kolorem czerwonym to generalnie rejony sprzyjające, czarnym zaś – mniej korzystne. To informacja bazowa, z jakiej korzystamy, patrząc, jakie będą wpływy już w bardziej konkretnych rejonach powiązanych z bardzo konkretnymi wskazaniami kompasu, co pozwala spojrzeć na przestrzeń i jej energetykę roczną bardziej dokładnie.

Dla przypomnienia lub dla nowych czytelników poniżej zamieszczamy instrukcję, jak nanieść te podstawowe informacje na własne przestrzenie i jak z nich skorzystać. Najpierw należy wziąć plan mieszkania, domu czy biura. Można go też odręcznie narysować. Ważne, aby na planie były zachowane proporcje. Potem nanieść na ten plan kierunki geograficzne zgodne ze wskazaniami kompasu (można do tego użyć dowolnego kompasu). Naszą przestrzeń musimy podzielić na dziewięć równych części. W ten sposób otrzymamy rejony powiązane z kierunkami geograficznymi. Potem wpisujemy według wzoru z powyższej ilustracji konkretne cyfry do konkretnych rejonów geograficznych.

W rejon południa wpisujemy cyfrę 2, w rejon południowego zachodu cyfrę 4, w rejon zachodu cyfrę 9, w rejon północnego zachodu cyfrę 8, w rejon północy cyfrę 3, w rejon północnego wschodu cyfrę 1, w rejon wschodu cyfrę 5, w rejon południowego wschodu cyfrę 6, w części centralnej cyfrę 7. Następnie patrzymy, co mamy w tych rejonach na naszym planie architektonicznym, np. w jakim rejonie geograficznym mamy główne wejście, sypialnię, łazienkę, kuchnię czy gabinet.

Krok 1
Krok 2

Za najkorzystniejsze w roku 2020 rejony uważa się: północno-zachodni, zachodni i południowo-wschodni użytkowanej przestrzeni czy to prywatnej, czy biznesowej. Dla osób podnoszących swoje kwalifikacje i uczących się do egzaminów korzystny będzie rejon północno-wschodni. Najsłabszym rejonem w tym roku będzie rejon wschodni oraz południowy.

Jak te informacje wykorzystać? Najważniejsze jest pobudzanie rejonów korzystnych oraz przebywanie w nich możliwie jak najczęściej, gdyż niesie to potencjał szczęśliwych wydarzeń. Natomiast najmniej korzystne jest pobudzanie i poruszanie energii dwóch słabszych rejonów, czyli wschodu i południa. Najlepiej zostawić je w spokoju i nie remontować ich, nie pobudzać w nich energii czy też nie dokonywać tam robót ziemnych na działce wokół budynku w ciągu całego 2020 roku. Gdyby była potrzeba pobudzenia takiego słabego rejonu ze względu na jakąś wyjątkową sytuację, warto wtedy na taką czynność wybrać odpowiedni dzień, korzystając z Kalendarza Feng Shui Tong Shu 2020, a najkorzystniej jest indywidualnie obliczyć dzień na tę ważną czynność. Trzeba pamiętać, że osoby przewlekle chore nie powinny spać w pokojach usytuowanych w rejonach wschodnim czy południowym domu czy mieszkania.

A co robić, gdy nie mamy wyjścia i chcemy jakoś złagodzić te negatywne wpływy? Wtedy z pomocą przychodzi nam kolejna zaawansowana technika, dzięki której możemy dodatkowo sprawdzić, jaki będzie dokładniejszy wpływ na przestrzeń i ludzi, analizując bardziej szczegółowo zaawansowane wpływy pozytywnych oraz negatywnych Gwiazd w 2020 roku. Da nam to pełniejszy obraz posiadanych możliwości. W tej technice mamy do dyspozycji bardzo istotne wpływy Gwiazd, które wykorzystuje się, gdy chcemy coś poprawić lub z jakiegoś powodu potrzebujemy pomocy w danym roku.

Gwiazdy te to m.in.: Sun, Moon, Dragon Virtue oraz Fortune Virtue. Każda z nich ma swoje indywidualne pomocnicze oddziaływanie. Aktywuje się je przed nadejściem nowego roku, aby nas wspierały i pomagały w trudnościach. Ponieważ feng shui, często w formułach powiązanych z wpływem czasu, traktowane jest jako akupunktura przestrzeni, ważne jest, abyśmy – gdy zajdzie taka potrzeba – wiedzieli, gdzie i co możemy pobudzić dla naszego wsparcia także w ciągu 2020 roku. Istotny jest tu również dobór odpowiedniej, indywidualnie dobranej daty na taką czynność. Są mistrzowie, którzy uważają, że wystarczy używać częściej miejsca ulokowania się tych pomocnych Gwiazd i już będzie można odczuć ich pozytywne wpływy.

Układ wpływu pomocnych Gwiazd w roku Metalowego Szczura 2020

Te najważniejsze sprzyjające są ulokowane m.in. na północnym wschodzie w sektorze NE1 (22,6-37,5 stopnia kompasu) oraz na południowym zachodzie w sektorze SW1 (202,5-217,5 stopnia kompasu). Oznacza to na przykład, że jeżeli ktoś ma na północnym wschodzie wejście ulokowane dokładnie w sektorze NE1, z którego często korzysta, pobudzając ten rejon w naturalny sposób, to oddziaływanie w tym roku korzystnej Gwiazdy 1 może być znacznie wzmocnione poprzez obecność w tym sektorze pozytywnego czynnika, zwanego Sun.

Jeszcze dokładniej natomiast należy zwrócić uwagę na rejony, które są mniej korzystne, nawet gdy występują tam bardzo pozytywne Gwiazdy. W pewnych małych wycinkach tych rejonów mogą pojawić się mniej korzystne wpływy, które bierze się pod uwagę w indywidualnych konsultacjach feng shui. Sektory te zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Układ wpływu negatywnych Gwiazd w roku Metalowego Szczura 2020

Dodatkowo, gdy dokładniej przyjrzymy się, gdzie negatywne Gwiazdy ulokowały się w 2020 roku, to można także powiedzieć coś więcej o ich wpływie także na 12 znaków chińskiego zodiaku. Już tylko patrząc na dwie powyższe ilustracje, można zobaczyć, iż w roku Metalowego Szczura dość dobre Gwiazdy będą towarzyszyły takim znakom zodiaku jak: Koza, Kogut czy Bawół, natomiast słabszy czas może być dla osób urodzonych w roku Konia, Świni, Szczura czy Królika. Ze względu na te dodatkowe informacje o oddziaływaniu energii rocznych osoby urodzone w roku Konia czy Szczura będą musiały uważać na zdrowie i finanse. Na te aspekty powinny także uważać osoby urodzone w roku Królika, gdyż dużego znaczenia nabiera również wpływ słabszej Gwiazdy 5 pojawiającej się w 2020 roku w ich sektorze. Podczas rezydowania wspomnianej Gwiazdy odradza się renowacji oraz przekopywania ziemi w tym rejonie w ogrodzie i pobudzania tego miejsca w przestrzeni domowej.

Więcej o tym, jakie są konkretne prognozy astrologiczne dla 12 znaków chińskiego zodiaku oraz w jaki sposób dodatkowo zabezpieczyć się w roku Metalowego Szczura przeczytają Państwo w kolejnym numerze „Czwartego Wymiaru”.

Marta Pietrzykowska

Dodatkowe informacje ze szczegółowym opisem wpływu poszczególnych Gwiazd w danych sektorach można znaleźć także w Kalendarzu Feng Shui Tong Shu 2020 na rok Metalowego Szczura dostępnym na stronie www.fengshuiwroclaw.pl

Dodaj komentarz