Artykuł pochodzi z lutowego numeru Czwartego Wymiaru (02/2021).
Przejdź do zakupu najnowszego numeru Czwartego Wymiaru z darmową dostawą.

Początek nowego roku to ważny energetycznie moment. Wiele osób właśnie wtedy podsumowuje stary rok i przygotowuje swoje plany na cały kolejny. Można nawet powiedzieć, że to taki trochę magiczny moment, który nie tylko symbolicznie daje nam wiele nowych szans, ale faktycznie wprowadza nas w nowy energetycznie czas z całym potencjałem nowych okoliczności i możliwości.

W astrologii chińskiej uważa się, że na początku każdego nowego roku warto zawczasu wiedzieć, jakie dziedziny życia będą dla nas mocniej wspierające, a w jakich można spodziewać się pewnych ograniczeń. Dzięki temu z wyprzedzeniem można zareagować na wiele sytuacji, co pozwala minimalizować trudności i kłopoty. 

W chińskiej metafizyce każdy rok, bazując na dwunastoletnim cyklu, ma swojego zwierzęcego patrona. W 2020 roku był nim Metalowy Szczur i zaczęliśmy nowy, dwunastoletni cykl astrologiczny. Nie był to łatwy rok, ale – mimo trudności – przyniósł wielu osobom coś pozytywnego. Wiele osób musiało podjąć ważną i czasami trudną decyzję o nowym początku zawodowym lub osobistym. Kolejnym zwierzęciem, które będzie nam patronować i wpływać na nas przez cały rok, jest Bawół, drugie z kolei zwierzę chińskiego zodiaku. Rok Metalowego Bawołu, czyli Xin Chou, oficjalnie zaczniemy 11 lutego 2021 roku (jednak warto tu przypomnieć, że w zaawansowanych technikach do celów astrologicznych datą rozpoczynającą nowy rok i braną pod uwagę jest 3 lutego 2021). Jest on kolejnym rokiem wielu szans dla każdego, kto chciałby je wykorzystać. W astrologii Bawół jest symbolem ogromnej wytrzymałości i siły. Uznawany jest za zwierzę pracowite, konserwatywne, silne i bardzo wytrzymałe. Mało które znaki chińskiego zodiaku dorównują Bawołom pod względem determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu. Osoby urodzone w roku Bawołu idą do celu powoli i konsekwentnie. Uważa się, że cechują się uczciwością, lojalnością, szczerością, a przede wszystkim odpowiedzialnością. Wśród mniej lubianych cech charakteru takich osób pojawia się: upartość, zawziętość i bezkompromisowość.

Gdy mówimy o prognozach dla osoby, warto przypomnieć, iż w profesjonalnych analizach feng shui badamy wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem, jego przestrzenią użytkową (prywatną czy też zawodową), otoczeniem zewnętrznym wokół naszego budynku oraz czasem. Każdy z tych czynników w ciągu roku ma na nas wpływ i powinien być brany pod uwagę, gdy chcemy poznać bardziej szczegółowe prognozy roczne.

W systemie astrologii chińskiej BaZi na każdy rok składają się nie tylko zwierzę zodiakalne danego roku, ale towarzyszy mu też zawsze określony żywioł z pięcioelementowej koncepcji żywiołów Wu Xing oraz w polaryzacji związanej z teorią Yin i Yang. W 2021 symbolizować rok będą dwa żywioły: Metal Yin i Ziemia Yin. Dzieje się tak, gdyż ukrytym żywiołem naturalnym Bawołu jest żywioł Ziemi Yin

Rok 2021 zapowiada się jako bardzo interesujący. Prawdopodobnie pod wieloma względami będzie on lżejszy niż poprzedni, ale jednak będzie to rok bardzo pracowity, gdyż Bawół jest przede wszystkim znakiem pracowitości, a jego odpowiednik w astrologii zachodniej to znak Koziorożca, który także uważany jest za zwierzę pracowite, niezależne i wiedzące, czego chce oraz potrafiące to osiągnąć. To rok, gdy trzeba będzie „zakasać rękawy” i wziąć się do odbudowywania tego, co zostało zniszczone. Tak jak Bawół idzie powoli krok po kroku do celu, tak teraz trzeba będzie zrobić plan i konsekwentnie się go trzymać, aby zrealizować zamierzenia. To niezwykle istotne, bo będzie to bardzo ważny czas. Dlatego, gdy chcemy przyjrzeć się głębiej, co on przyniesie, powiedzieć coś więcej o tendencjach ogólnych, z jakimi będziemy mieć do czynienia na świecie, patrzymy nie tylko na to, jaki jest żywioł i jakie zwierzę z 12 zwierząt chińskiego zodiaku pojawia się w filarze roku, ale także na inne filary z wykresu BaZi w momencie rozpoczęcia Chińskiego Nowego Roku.

W wykresie BaZi roku Metalowego Bawołu pojawia się kombinacja żywiołów, gdzie dużą uwagę zwraca brak elementu Ognia. Ogień jest symbolem pasji i radości. To oznacza, że może być go mniej i trzeba robić wszystko, aby wzniecić w sobie radość i nie popaść w nadmierny smutek, gdyż pojawiające się sytuacje mogą powodować wytrącanie nas z równowagi. Szczególnie że będzie to rok odbudowywania się po kryzysowym roku 2020, który tak wiele zmienił. Brak elementu Ognia w wykresie może także niekorzystnie wpłynąć na sprawy związane z gospodarką. Szczególnym momentem, na który należy uważać, może być czas od 6 lipca do 
7 sierpnia 2021. Dlatego nadal istotna jest prewencja na wielu poziomach. 

Chiński Nowy Rok

Oczywiście taki wykres roku rozpatruje się także pod kątem zdrowia i emocji. Słaby element Ognia może w tym roku powodować kłopoty i tendencje związane z chorobami serca i krążeniem krwi, szczególnie u tych osób, które w swoim osobistym wykresie BaZi mają słaby Ogień. Należy starać się nie eskalować trudnych emocji, które mogą towarzyszyć temu kolejnemu mocno emocjonującemu rokowi z dużą liczbą wyzwań i nietypowych sytuacji. Taki czas jest zawsze szansą dla tych, którzy chcą wybrać nowe kierunki działania czy zmienić pracę na taką, o jakiej od dawna marzyli. To może być szczególnie istotne dla osób urodzonych w roku Bawołu i w roku Kozy. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, to nadal trzeba będzie zwrócić też uwagę na płuca, oskrzela, skórę i układ odpornościowy. Istnieje większe zagrożenie chorobami nowotworowymi. Bardzo istotna jest tu prewencja, dbanie o właściwe odżywianie ciała i umysłu, co oznacza, że sposób myślenia jest tu również bardzo istotny. Na wszystko można popatrzeć z innej perspektywy. Korzystniej radzą sobie ci, którzy nawet w trudnych sytuacjach potrafią dostrzec światełko i podążać do swojego celu. Wśród osób, które powinny bardziej zwrócić uwagę na zdrowie w 2021 roku, są osoby urodzone w latach Psa, Kozy, Smoka i Bawołu lub mające w swoim wykresie urodzeniowym BaZi (można go sprawdzić na stronie www.fengshuiwroclaw.pl) jedno z tych zwierząt.

W feng shui na kompasie Luo Pan Bawołowi odpowiada kierunek geograficzny północny wschód, podsektor 1, w jego odcinku pomiędzy 22,5 a 37,5 stop-
nia kompasu, co będzie istotne przy konsultacjach feng shui, gdyż właśnie ten rejon zaznaczony na kompasach jako NE1 nie powinien być w całym 2021 roku poruszany zarówno w przestrzeni mieszkania, biura, domu, ogrodu, jak i działki wokół budynku. 

Odradza się pobudzanie tego rejonu poprzez renowację czy kopanie ziemi na działce poza dniem specjalnie wyznaczonym na ten czas według zaawansowanych technik ZeRi oraz indywidualnym dobraniem daty według Kalendarza Feng Shui Tong Shu. W metafizyce czas ma ogromne znaczenie i dla codziennego pozytywnego wsparcia działań człowieka używa się kalendarza Feng Shui Tong Shu, dlatego też w tym roku warto na co dzień z niego korzystać (dostępny w Magazynie Wysyłkowym „Czwartego Wymiaru”, można go też zamówić przez stronę www.dragonandtiger.pl). 

Godziny odpowiadające znakowi Bawołu to godziny pomiędzy 01.00 a 03.00. Warto natomiast odnotować, 
że między godziną 13.00 a 15.00, czyli w godzinach Kozy, będącej oponentem Bawołu, istniejące techniki odradzają dokonywanie istotnych czynności, a za takie na przykład uważa się podpisywanie ważnych umów czy zawieranie związków małżeńskich. 

Rok 2021 zapowiada się jako rok kontynuacji zmian na świecie oraz w Polsce. Będzie to okres, w którym przyjęcie właściwej strategii działania pomoże przetrwać niejedną trudną chwilę i wyjść z niej obronna ręką nie tylko osobom urodzonym w roku Kozy, będącej w bezpośredniej opozycji, ale wszystkim, którzy muszą wejść na nową drogę życia.

W astrologii chińskiej mamy 12 Ziemskich Konarów – to 12 zwierzęcych znaków zodiaku: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik (czasami zwany też Zającem lub Kotem), Smok, Wąż, Koń, Koza (czasami zwana też Owcą), Małpa, Kogut, Pies oraz Świnia (czasami zwana Dzikiem). Każdy człowiek w zależności od roku urodzenia ma przypisany jeden z dwunastu znaków chińskiego zodiaku. 

Rok Metalowego Bawołu

Pragnąc z wyprzedzeniem poznać tendencje, jakie będą przyświecały konkretnym znakom zodiaku, nie tylko w Chinach, ale także w całej Azji przykłada się dużą wagę do prognoz astrologicznych na dany rok. Układają je różni astrologowie i bywa i tak, że różnią się one między sobą ze względu na wagę, jaką dany mistrz tej sztuki z uwagi na swoje indywidualne doświadczenie przykłada do zarówno tych pozytywnych, jak i mniej korzystnych Gwiazd przyświecających danemu znakowi zodiaku w określonym roku oraz do pozostałych wpływów filarów BaZi. 

Generalnie można wyróżnić znaki chińskiego zodiaku, którym w 2021 roku będą w różnych dziedzinach przyświecały pozytywne Gwiazdy oraz znaki, które powinny bardziej na siebie uważać w sprawach zdrowotnych lub finansowych oraz w relacjach. Sporo wyzwań w 2021 roku związanych z kręgiem znajomych i przyjaciół mogą napotkać osoby urodzone w latach Kozy i Bawołu. Uważa się, że będzie to najkorzystniejszy rok dla osób spod znaku: Koguta, Szczura, Małpy, Tygrysa oraz Psa, chociaż dla niego prognozy są bardzo nierówne, gdyż przyświecają mu zarówno bardzo korzystne, jak i te mniej korzystne Gwiazdy, a w takiej sytuacji szykuje się ekstremalny rok, na który warto się przygotować. Wrażliwe Kozy doświadczą możliwości na wprowadzanie zmian w swoim życiu. Warto, aby były one precyzyjnie zaplanowane. Będąc pod wpływem mniej sprzyjających Gwiazd, nie wolno się poddawać i należy się skupić na tym, co bezpieczne, sprawdzone, i unikać wszelkiego ryzyka. Zdecydowanie ze względu na nietypowe układy energetyczne tego roku nadal dla wszystkich znaków zaleca się trzymanie się z daleka od nietypowych inwestycji giełdowych czy też różnego rodzaju niesprawdzonych lub niepewnych inwestycji finansowych.

Główne prognozy omawiają ogólne aspekty oddziaływań energii rocznych z punktu widzenia astrologii chińskiej dla każdego z 12 znaków chińskiego zodiaku. Każdy rok niesie ze sobą określone, specyficzne energie, które oddziałują różnie na ludzi. Najczęściej prognozy astrologiczne dotyczą tylko prognozy ogólnej dla danego znaku zodiaku, biorąc pod uwagę rok urodzenia człowieka. Jest to informacja bazowa pokazująca ogólne tendencje roczne. Uważa się, że chcąc dokładniej poznać swoją indywidualną prognozę astrologiczną na dany rok oraz wpływ danego roku na nasze życie, warto wziąć pod uwagę cały swój wspominany tu wykres BaZi (to indywidualny wykres ośmiu znaków, który konsultant uzyskuje, mając takie dane, jak: rok, miesiąc, dzień i godzinę urodzenia, dostępny na stronie www.fengshuiwroclaw.pl). Pełna prognoza potencjału człowieka możliwa jest wtedy, gdy znamy pełną datę urodzenia. Dlatego czytając prognozę odnoszącą się tylko do jednego aspektu, jakim jest rok urodzenia, warto nie popadać w przesadę oraz pamiętać, że poznajemy tu tylko dotyczące nas tendencje. Pokazują nam one kierunek i w zależności od pozostałych informacji, jakie znajdują się w naszym indywidualnym wykresie BaZi, będą one różnie przejawiały się dla różnych osób. Na przykład ktoś może być osobą urodzoną w roku Kozy i mieć w pozostałych filarach znaki Małpy czy Psa, co będzie dla niego znaczyło bardzo nietypowy rok, ale także potencjał na sytuację przełomową w zależności od miejsca, w którym się te znaki zodiaku znajdują. Dlatego osoby urodzone w tym samym roku nie mają identycznych sytuacji życiowych, ale mogą mieć podobne okoliczności życiowe, szczególnie gdy dotyczy to ich kontaktu ze światem zewnętrznym, relacji z przyjaciółmi czy też ze starszymi członkami rodziny. Za te aspekty życia odpowiada właśnie tzw. filar roku urodzenia. Warto poprosić doświadczonego konsultanta feng shui o przygotowanie naszego indywidualnego wykresu i poradę, gdy czujemy, że taka bardziej szczegółowa informacja będzie nam potrzebna. Dodatkowo w 2021 roku uznaje się za bardzo korzystne stosowanie amuletów z wizerunkiem Szczura oraz wspierających wibracji minerałów. Bawołowi przypisuje się szczególne powiązanie z jadeitem, lazurytem, agatem i jaspisem. Dlatego wszystkim znakom zodiaku są polecane ozdoby i talizmany wykonane z tych kamieni. Natomiast z Bawołem związane są takie kraje jak: Jordania, Syria, Palestyna oraz Irlandia. Można się spodziewać, że coś nietypowego może się wydarzyć w tych krajach w ciągu roku.

Biorąc pod uwagę wpływy energetyczne całego 2021 roku na poszczególne znaki zodiaku, można mówić o pojawiających się u nich pewnych charakterystycznych możliwościach i trudnościach w określonych dziedzinach życia. 

Chiński Nowy Rok

Szczur

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Po bardzo intensywnym czasie w 2020 roku można spodziewać się znacznej poprawy w prawie wszystkich dziedzinach życia. Pojawią się ciekawe możliwości w sprawach finansowych oraz szanse na zawarcie interesujących znajomości z różnymi nowymi ludźmi. Okaże się to bardzo pomocne w realizacji planów. Pomyślne Gwiazdy sprzyjają także w sprawach rozwoju biznesu. W ciągu roku może pojawić się wiele sytuacji, kiedy możesz się spodziewać jakiegoś zwrotu finansowego z poczynionych inwestycji. Staraj się w ciągu całego roku unikać niepotrzebnych wydatków, a szczególnie tych, które pojawią się w pierwszym kwartale roku. Powinieneś też zwrócić uwagę na sprawy związane ze zdrowiem i skupić się na nich. Należy szczególnie dbać o kondycję i regenerację organizmu. Natomiast w tym roku nie tylko poczujesz przypływ energii, ale także wspierającej Gwiazdy w obszarze twojej relacji uczuciowej. Osoby planujące zawarcie związku małżeńskiego mogą w tym roku zrealizować swój plan. Korzystnie jest otaczać się osobami urodzonymi w roku Smoka, Szczura lub Małpy.

BAWÓŁ

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Dla Bawołów będzie to rok przełomowy. Szykuje się trochę stresujący czas w sferze zawodowej, gdzie będzie można odczuć duże współzawodnictwo. Można ten rok wykorzystać na naukę czegoś nowego, pojawia się bowiem Gwiazda wspierająca edukację, szczególnie opanowanie nowej umiejętności, którą zawsze chcieliśmy mieć lub naukę jakiejś nowej dziedziny. W sprawach finansowych trzeba będzie uważać, gdyż nie tylko pojawią się przychody, ale także jakieś straty, więc wyzwań na tym polu nie będzie brakowało. Tym, którzy planują podróże, zaleca się posiadanie dobrej polisy ubezpieczeniowej i kontrolowanie emocji podczas długich podróży. Warto ostrożniej prowadzić samochód i uważać na drodze. Osoby będące w stałych związkach powinny starać się nie eskalować nieporozumień. Korzystnie jest otaczać się osobami urodzonymi w latach Szczura i Psa, gdyż okażą one najwięcej wsparcia, kiedy będzie ono potrzebne.

Tygrys

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Szykuje się ciekawy i dobry rok. Tygrysowi przyświecają bardzo mocne i pozytywne Gwiazdy. Szczególnie będzie to dobry czas w sprawach zawodowych. Dla osiągniecia większych korzyści warto wspierać się ludźmi spod znaku Konia lub Koguta. Mimo dobrego czasu należy jednak zachować ostrożność i inwestować tylko w sprawdzone przedsięwzięcia, powstrzymując się od krótkoterminowych i ryzykownych inwestycji. Pojawi się presja i wiele spraw niecierpiących zwłoki, a to wzmoże zmienność nastrojów. Na szczęście bardzo pozytywny wpływ silnej Gwiazdy Sun pozwoli pokonać przeciwności i rozwiązać wszelkie problemy. Gwiazda ta daje też duże wsparcie ze strony mężczyzn i dlatego mogą pojawić się ciekawe propozycje biznesowe ze strony mężczyzn. Jest to także korzystny czas na zawieranie nowych, ciekawych znajomości. W relacjach partnerskich i małżeńskich należy zachować ostrożność, gdy pojawią się kłopoty w otoczeniu zewnętrznym. Dobrym pomysłem jest przyjęcie wsparcia od osób urodzonych w latach Konia.

Królik (Zając, Kot)

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

To może być bardzo nierówny i zmienny rok. Pojawi się wiele pozytywnych i wiele negatywnych sytuacji. Trzeba będzie uważać na swoje zachowanie w stosunku do innych osób, aby ich nie urazić, gdyż może się to przyczynić do poważnych kłopotów. Ze względu na dwie mocne negatywne Gwiazdy warto być bardzo ostrożnym, szczególnie podczas podpisywania umów. Należy zarządzać swoimi finansami w sposób bezpieczny. Odradza się uczestniczenie w ceremoniach pogrzebowych oraz odwiedzanie ciężko chorych osób w szpitalu. Korzystnie jest otaczać się osobami spod znaku Tygrysa lub Psa.

Smok 

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Zapowiada się rok podejmowania ważnych decyzji i przygotowania planu na ten czas. Początek roku będzie bardzo energetyczny i ciekawy. W ciągu całego roku, mimo wielu słabszych Gwiazd, pojawia się mocna dająca ogromne wsparcie związane z finansami. Dzięki jej wpływom można zarobić sporo, szczególnie gdy zdecydujesz się na nowe ścieżki i nowe opcje. Jednak, mimo powodzenia, warto być ostrożnym, szczególnie pomiędzy 5 maja a 6 czerwca i nie wchodzić w niepewne inwestycje finansowe, gdyż można tego później żałować. Dużą ostrożność należy także zachować w czasie prowadzenia samochodu. W czasie całego roku można mieć osłabione zdrowie i warto poświęcić mu więcej uwagi. Osoby w relacjach powinny być rozważniejsze w tym, co mówią, gdyż może dojść do poważnego rozłamu na skutek napięć w relacjach. Korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Królika lub Tygrysa.

Wąż

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Należy spodziewać się bardzo intensywnego roku pod względem spraw biznesowych i planowania finansów. W tym roku osobom urodzonym w latach Węża przyświeca korzystna Gwiazda wspierająca pomnażanie majątku. Można także doświadczyć jej pozytywnego wpływu w obszarze związanym z karierą. Należy jednak być ostrożnym jesienią, gdyż w tym czasie będzie można odczuć wpływy konkurencji. Warto zachować życzliwość w relacjach zarówno tych w środowisku pracy, jak i tych prywatnych, gdyż pojawia się mniej korzystna Gwiazda osłabiająca relacje. Pojawią się też plotki, gdyż pewne zachowania okażą się trudne do zaakceptowania przez ludzi wokół ciebie. W sprawach zdrowotnych trzeba będzie zwrócić większą uwagę na układ trawienny. W ciągu roku pojawi się wiele okazji do promocji twoich działań. Uważaj jednak na drobne nieporozumienia i sprzeczki, które mogą zakłócać twój spokój. W małżeństwie zaleca się rozwagę i kierowanie się wzajemnym szacunkiem w różnych sprawach spornych, pojawia się bowiem okazja na krótki i przelotny romans, który w istniejącym związku może przysporzyć wiele frustracji. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Węża, Konia lub Małpy. 

Chiński Nowy Rok

Koń

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Będzie to rok pełen ciekawych okazji i wyzwań. Po trudniejszym roku będzie można w pierwszej jego połowie odczuć przypływ sił i pomysłów. Pojawi się też wiele ciekawych nowych znajomości. Pozytywna Gwiazda związana ze wsparciem w działaniach pozwoli odczuć przypływ gotówki. Odradza się inwestowanie w niepewne dziedziny, gdyż może to zachwiać twoją sytuacją materialną. Szczególną ostrożność należy zachować pod koniec roku. Zachowaj także ostrożność w nowych kręgach znajomych, jeżeli nie chcesz, by nowa znajomość zaburzyła twoją aktualną relację partnerską czy małżeńska. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Bawołu, Tygrysa i Psa. 

Koza (Owca)

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Szykuje się bardzo przełomowy czas dla osób urodzonych w roku Kozy. Pojawi się wiele nietypowych sytuacji. Koza w ciągu całego roku jest w opozycji do panującego zwierzęcia, którym jest Bawół i dlatego powinna uważać na zdrowie. To czas intensywnej pracy i nowych okazji zawodowych. Trzeba będzie wykazać się pomysłowością. Wiosną należy uważać na podpisywane umowy, aby nie popełnić błędu. Dostaniesz szansę na stworzenie różnych nowych źródeł twojego dochodu, więc czujnie przyglądaj się nadarzającym się okazjom. Taki nadmiar spraw może powodować u ciebie uczucie przemęczenia i dużej presji. Będziesz mieć szanse na współpracę z kimś, komu zależy na twoich umiejętnościach interpersonalnych. Należy wykorzystać pojawiające się okazje do nauczenia się nowych umiejętności. Na szczęście pojawia się bardzo ciekawa i pomocna Gwiazda, która pozwala minimalizować straty i wyjść obronną ręką ze wszystkich kłopotów, jakie będą się pojawiały w ciągu całego roku. Korzystnie jest otaczać się osobami urodzonymi w roku Szczura i Konia.

Małpa

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

W tym roku odczujesz wpływ różnych, w większości pozytywnych Gwiazd. Już wiosną możesz poczuć przypływ energii i chęć do tworzenia nowych rzeczy. Pojawi się też jakaś ciekawa propozycja zawodowa. Mimo pozytywnych Gwiazd warto zachować czujność i rozsądek, gdyż odradza się jakąkolwiek drogę na skróty, szczególnie te nieidące w parze z zasadami prawa. Mniej sprzyjająca Gwiazda i jej potencjał, jaki się pojawia, może doprowadzić do nieprzewidzianych okoliczności. W sprawach zdrowotnych warto zwrócić uwagę na zbytni pracoholizm, który może spowodować osłabienie zdrowia i przemęczenie. Dla osób planujących potomka będzie to dobry czas na podjęcie tej ważnej decyzji i działania. Korzystny czas w relacjach rodzinnych. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Świni, Szczura i Psa. 

Kogut

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

W roku Bawołu możesz doświadczyć pewnej stabilizacji i rozwoju w sprawach zawodowych. Sprzyja ci bardzo dużo pozytywnych Gwiazd. Korzystny i ciekawy czas będzie już w lutym. Najkorzystniejszy czas w tej dziedzinie będzie jesienią i zacznie się po 8 października. Dlatego, gdy pojawią się przejściowe kłopoty w pierwszej połowie roku, nie wolno się poddawać. Pojawi się też ciekawa propozycja związana z przeprowadzką lub zmianą lokalizacji działalności. Natomiast warto uważać w relacjach, gdyż pojawi się potencjał Gwiazd związanych z pokusą romansu, co może przyczynić się do rozpadu związku małżeńskiego. Trzeba będzie uważać na zdrowie, szczególnie na układ trawienny, kości i zęby. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Koguta, Małpy i Psa.

Pies

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

To będzie bardzo dobry rok w obszarze spraw związanych z karierą. Szczególnie warto go wykorzystać, bo przyświeca ci wiele bardzo pozytywnych i mocno sprzyjających Gwiazd. Można spodziewać się szansy na zwrócenie na siebie uwagi i duży rozwój zawodowy. Należy zrobić dokładny plan działania i go skrupulatnie realizować, uwaga jednak na emocje. Przy tak wielu sprawach, jakie będą się działy, można popaść w jakiś konflikt wynikający z braku cierpliwości. Osłabiony może być kręgosłup, pojawiać się mogą bóle głowy i przemęczenie wynikające z przepracowania. Trzeba zwrócić uwagę na dobre relacje z ludźmi, gdyż przyświeca ci Gwiazda, która kreuje poczucie osamotnienia. Wykaż się większym zrozumieniem innych ludzi, a rok ten uznasz za jeden z najkorzystniejszych wśród ostatnich lat. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Kozy, Konia i Tygrysa. 

Świnia (Dzik)

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Po emocjonującym roku szykuje się kolejny nietypowy czas, choć może już nie tak trudny. Trzeba będzie jednak zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane ze zdrowiem, a w okresie od marca do kwietnia nie lekceważyć żadnych symptomów osłabienia. W sprawach zawodowych szansa na pojawienie się nowych możliwości związanych z wyjazdem za granicę. Uwaga jednak na sprawy finansowe, gdyż pojawia się także możliwości jakiejś straty. Tak samo w relacjach – trzeba zwracać uwagę na członków rodziny, szczególnie jeżeli zależy ci na dalszym jej utrzymaniu. Ponieważ ulokowały się w tym roku w twoim znaku bardzo różne Gwiazdy, musisz uważać na sprawy w wielu aspektach życia. W razie potrzeby korzystnie jest szukać wsparcia u osób urodzonych w latach Małpy, Szczura i Tygrysa. 

To ogólne tendencje dotyczące znaków zodiaku, jakie będą im towarzyszyły przez cały 2021 rok. Już o tym kiedyś Państwu pisałam, ale warto przypomnieć, że nie należy popadać w skrajność, odnosząc się do tego, co przytrafia się w naszym życiu, gdyż istotna chińska zasada, którą warto sobie na początku roku przypominać, mówi o tym, że w naszym życiu na to, co się w nim wydarza, mają wpływ:

一 命        Przeznaczenie

二 运        Szczęście, nasze uczynki i wybory

三 风 水    Feng shui.

Pamiętajmy o tym, że duża część naszego przeznaczenia jest także w naszych rękach, gdyż dzięki temu, że możemy z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie energie będą nam towarzyszyły w danym roku, możemy zastosować techniki feng shui i skorzystać ze specjalnych kalendarzy Feng Shui Tong Shu zawierających adekwatnie dobrane do naszych potrzeb metody. To dzięki takiemu holistycznemu działaniu na wielu płaszczyznach jesteśmy w stanie poprawić swoje szczęście tu, na Ziemi, nawet w tak nietypowym roku tak zwanej nowej normalności, jaki się szykuje. W każdej chwili możemy usiąść i zaplanować dokładnie swoje działania, co będzie bardzo pomocne w trudniejszych momentach, aby nie tracić nadziei i patrzeć z optymizmem na swoją drogę do celu. Pamiętajmy, że nasza świadomość może kreować rzeczywistość. Mając astrologicznie słabszy czas, dbajmy o dobre feng shui w naszej przestrzeni, korzystajmy z dostępnych technik, to bowiem może nas ochronić, pomóc zminimalizować wpływy mniej korzystnych energii rocznych oraz wzmocnić nasze pozytywne działania na drodze do celu i ścieżce życia, jaką wybieramy. Wspierajmy się na co dzień na wielu poziomach i korzystajmy z różnych metod i narzędzi, które nam to ułatwiają. Nasze przekonania są lokomotywą naszych kreacji. Dbajmy o siebie, właściwie się odżywiając i regenerując swój organizm, gdy czujemy taką potrzebę. Ufajmy sobie i własnym wyborom. Pamiętajmy, że gdzie nasza uwaga, tam nasza energia. Kiedy w pełni zaakceptujemy jakąś pozytywną możliwość, wtedy dopiero ma to szansę się wydarzyć, ponieważ rzeczywistość rezonuje i dostosowuje się także do naszych intencji. Wszystko ma znaczenie: człowiek, przestrzeń i czas, jaki przychodzi. Każdy nowy rok jest kolejną szansą na zrealizowanie naszych planów, a szczególnie taki, jak ten, czego Państwu życzę w 2021 roku.

Marta Pietrzykowska

>>Wejdź lepiej w Nowy Chiński Rok z Kalendarzem Feng Shui Tong Shu 2021 w CzaryMary.pl!<<

Dodaj komentarz