Wróżby

4 strony świata - wróżba dla Ciebie


Północ

ARKANA 18
KSIĘŻYC
Zachód

ARKANA 4
CESARZ
Sygnifikator

ARKANA 16
WIEŻA BOGA
Wschód

ARKANA 17
GWIAZDA
Południe

ARKANA 9
PUSTELNIK
Północ (to czynić należy): KSIĘŻYC (w położeniu odwróconym)

Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym
Zwiastun ważnych zmian w postawie i poglądach, co może przynieść Ci korzyści, niespodzianka, która sprawi radość, nieoczekiwany podarunek, nowe podejście do wykonywanej pracy, dokonanie rozliczeń ze złymi wpływami z przeszłości, dobre relacje z kobietami, wykorzystanie podświadomości do własnego rozwoju.

Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym (jak w Twoim przypadku)
Iluzje, rozwianie złudzeń, oszukańcze działania, brak satysfakcji, nadmierne uleganie wpływom matki lub żony, związek uczyciowy, który może być ujawniony, bieroność, wyrzuty sumienia. Problemy zdrowotne związane z żołądkiem.

Znaczenie psychologiczne
Zbliżasz się do poznania prawdy i tylko strach przeszkadza ci w przekroczeniu jej progu. jednak przeszedłes już zbyt długą drogę by sie wycofać.. Teraz możesz juz iść tylko przed siebie, by dojść do sedna rzeczy.
Zachód (przybliżenie zagadnienia, którego dotyczy sprawa): CESARZ (w położeniu odwróconym)

Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym
Dojrzałość, autorytet, wytrwałość, kontrolowanie emocji rozsądkiem, władza, przywództwo, odwaga, intuicja, wprowadzenie trwałych uregulowań w życiu, umiejętność dokonywania wyboru, czujność, przekonanie o słuszności własnej racji.

Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym (jak w Twoim przypadku)
Ktoś kto chce dominować za wszelką cenę. Utrata władzy, wpływów, kierowanie się niskimi pobudkami, wygórowane ambicje, niezdolność do zrealizowania projektu na skutek braku zapału, bezczynność, problemy zdrowotne związane z głową - bóle, urazy.

Znaczenie psychologiczne
Jesli Towja walka z przeciwnościami losu nie przynosi efektów musisz się z tym pogodzić. Nie upieraj się przy tej drodze, którą dotad zmierzałeś. Daj sobie wolny wybór. Nie zapominaj, że obok Ciebie są sprawy ważniejsze niż ty sam i Twoje "napoleońskie" plany.
Sygnifikator: WIEŻA BOGA (w położeniu odwróconym)

Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym
Rozwój własnej osobowoœci, nagła zmiena biegu wydarzeń, niespodziewana zachęta lub pomoc w trudnej sytuacji, walka z pokusami, regeneracja sił, opieka Siły Wyższej, dość sił aby pokonać poważne problemy i trudności.

Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym (jak w Twoim przypadku)
Kataklizm niosący wielkie straty, całkowicie uniemożliwiający realizację planów, frustracja, zwątpienie w siebie, monotonne życie, wstyd, ucieczka od świata. Problemy zdrowotne związane z nogami.

Znaczenie psychologiczne
Czas byś poznał siebie z dobrej i złej strony. To, co dotąd uważałeś za podstawę swego bytu okazało się iluzją. Nie staraj się tego ratować, Twoje wysiłki pójda na marne. Pamiętaj jednak, że tam, na górze, ktoś nad Tobą czuwa. Kiedy minie piewrszy ból odrodzisz się jeszcze silniejszy. Nie oglądaj się za siebie, bierz narzedzia i buduj nowe.
Wschód (tego czynić nie wolno): GWIAZDA (w położeniu odwróconym)

Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym
Miłość duchowa, ukojenie, zasłużony wypoczynek, korzystanie z wczesniejszego wysiłku, zdolność do rozumienia przeciwstawynych sił rządzących światem, dobre wiadomości, kosmiczna harmonia.

Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym (jak w Twoim przypadku)
Brak wiary w siebie, nadwrażliwość, zmęczenie, nadzieje bez pokrycia, słabe rozumienie siebie i swojej psychiki, ekstrawagancja, zagubienie się, problemy zdrowotne w sferze dróg oddechowych i kończyn górnych.

Znaczenie psychologiczne
Dobra znajomość siebie i swojej psychiki pozwoli Ci lepiej wykorzystać Twoje wrodzone zdolności. Już wiesz czego pragniesz. Co ty dasz innym wróci do Ciebie zwielokrotnione. Sprawy, które zataiłeś, pozostawiłeś wyłącznie dla siebie, zginą bezpowrotnie nie przynosząc nikomu pożytku.
Południe (rezultat ostateczny): PUSTELNIK (w położeniu prostym)

Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym (jak w Twoim przypadku)
Poszukiwanie wyższych wartości, mądrość nabyta w wyniku nauki i doświadczenia, okres kontenplacji, zagłębienie się w swej duchowości, rezygnacja ze starych przyzwyczajeń, zainteresowania okultyzmem i ezoteryką, profity finansowe z wczesniej dokonanych inwestycji, perfekcjonizm w działaniu.

Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym
Błędna ocena faktów, zahamowanie realizacji planów, rozczarowanie mistrzem lub nauczycielem, konieczność zweryfikowania dotychczasowych celów życia.

Znaczenie psychologiczne
Każdemu potrzebny jest okres samotności, by w pełni poznać samego siebie. dzięki temu na wiele spraw spojrzysz z nieznanym ci dotąd dystansem. W efekcie zobaczysz otwierające się przed tobą nowe szanse. Stare przysłowie mówi, że miecze zwycięstwa wykuwa się w samotności. Nie zapominaj o tym.