Wróżby

I-Cing - wróżba dla Ciebie


7. SZI - WOJSKO

Obraz: Woda pośród ziemi: obraz WOJSKA. Wielkodusznością wobec ludu człowiek szlachetny pomnaża liczbę swych poddanych.

Osąd: WOJSKO wymaga wytrwałości i silnego człowieka. Szczęście bez winy.