Wróżby

I-Cing - wróżba dla Ciebie


1. CZHIEN - TWORZĄCY, NIEBO

Obraz: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.

Osąd: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.