Wróżby

I-Cing - wróżba dla Ciebie


53. CZHIEN - ROZWÓJ, STOPNIOWY POSTĘP

Obraz: Drzewo na szczycie góry: obraz POSTĘPU. Człowiek szlachetny trwa w godności i cnocie, aby poprawić swój charakter.

Osąd: Wydają za mąż pannę młodą. Szczęście. Korzystna jest stałość.