Wróżby

Przyszły tydzień - wróżba dla CiebieARKANA 19
SŁOŃCE
Przyszły tydzień: SŁOŃCE (w położeniu prostym)


Znaczenie prognostyczne w położeniu prostym (jak w Twoim przypadku)
Dobre zakończenie sprawy, sukces, szczęśliwe małżeństwo, przyjemności dnia codziennego, uznanie i poszanowanie, dojrzałość, wysoki status społeczny.


Znaczenie prognostyczne w położeniu odwróconym
Nieszczęście, samotność, trudności w okazywaniu uczuć w sposób spontaniczny, brak przyjaciół i dobrych więzi w rodzinie, brak widoków na pomyślne załatwienie sprawy, brak motywacji lub bodźca do dalszego działania. Problemy z układem krążenia.


Znaczenie psychologiczne
Osiągnąłeś już bardzo wysoki stopień samoświadomości, znasz swoje dobre i złe strony. Jestes kimś, kto pozostawił po sobie trwały ślad. Już wiesz na czym polega Twoja misja, z którą przyszedłes na ten świat. Twój charakter nie złamie się pod byle przeciwnościami losu. O takich jak ty w etoteryce mówi się: człowiek dążący do oświecenia.